Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să văprefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită.

(Romani 12:2)

Nu putem sublinia îndeajuns importanţa folosirii minţii în viaţa creştină. În textul de astăzi, apostolul Pavel defineşte viaţa creştină, arătând că un as­pect esenţial al ei este înnoirea minţii. Există lucru mai primejdios decât acela de a avea o minte afectată şi întunecată de păcat? Există un lucru mai preţi­os decât acela de a avea o minte renăscută prin Duhul Sfânt?

Orice adevăr descoperit de Dumnezeu este o exprimare a gândirii Sale. El ne-a dat aceste adevăruri ca să Îl putem cunoaşte şi pentru ca gândirea noastră să fie adusă în armonie cu gândirea Sa. Dacă respingem vreun adevăr, ne lipsim de privilegiul de a-L cunoaşte. De aceea, să ne punem mintea la lucru şi să nu ne mulţumim cu puţin, să nu ne mulţumim cu nişte frânturi de adevăr!

Mintea noastră poate fi asemănată cu o grădină în care cresc fie buruieni, fie flori frumoase. Sau poate fi asemănată cu o bancă: nu avem ce să scoatem din ea atâta timp cât nu am depus nimic. Înnoirea minţii nu se produce la întâmplare. Mintea plină de adevăr are putere să respingă eroarea; în schimb, mintea întune­ cată de păcat respinge adevărul. Creştinul nu Îl ascultă pe Dumnezeu orbeşte, ci are mintea deschisă şi spune cu convingere:„Acesta este adevărul de la Dumne­zeu. Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu pentru mine. Dumnezeu a vorbit inimii mele:’

Viaţa înnoită nu este rezultatul trăirilor emoţionale intense, ci mai degrabă al trăirii adevărului zi de zi şi al angajamentului de a asculta de El. Angajamentul este crucial pentru stabilitatea şi maturitatea noastră creştină.

Să nu mai ezităm şi să acceptăm tot adevărul lui Dumnezeu! Tot ce este frumos şi vrednic de dorit vine de la Creatorul nostru!

Cârtiţa care scurmă în pământ nu-şi poate închipui ce frumuseţi vede vultu­rul în zborul său. Pentru noi, cea mai înaltă descoperire a lui Dumnezeu se găseşte în Isus Hristos şi în Cuvântul Său. Aici se găseşte secretul neprihănirii, al transfor­mării şi al înnoirii. Calitatea vieţii noastre depinde de modul în care ne întrebuin­ţăm mintea. Noi trebuie să avem gândul lui Hristos.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO