Şi prin aceasta ştim că Îl cunoaştem – dacă păzim poruncile Lui.

1 Ioan 2:3

În urmă cu câţiva ani, un pastor i-a făcut o vizită uneia dintre cele mai sărace femei din districtul său, din dorinţa de a-i oferi nişte bani ca ajutor pentru plata chiriei. A bătut la uşa casei şi, fiindcă nu i-a răspuns nimeni, a plecat. Mai târziu a întâlnit-o şi i-a făcut cunoscută intenţia sa generoasă. Femeia i-a răspuns în­curcată. Am auzit pe cineva bătând la uşă, dar nu m-am gândit că eraţi dumnea­voastră. Am crezut că a venit proprietarul ca să-mi ceară banii pe chirie!”

Mulţi creştini iau necesitatea de a asculta de poruncile divine ca pe o îngră­dire, şi nu ca pe o binecuvântare de la Dumnezeu. În opinia lor, Dumnezeu a dat un set de legi, dar omul trebuie să depună eforturi ca să le păzească.

Creştinismul nu este o îngrădire, ci o binecuvântare. Este darul neprihănirii oferit de Dumnezeu prin Fiul Său, Isus Hristos. Iar dacă Îl cunoaştem cu adevărat, om dori să ascultăm de El. Dacă Îl cunoaştem, nu vom face compromis cu păca­tul, nu vom oscila toată viaţa între bine şi rău.

Biblia afirmă că hainele şi încălţămintea evreilor nu s-au învechit pe tot parc­ursul celor patruzeci de ani cât a durat călătoria acestora prin pustie. Un scriitor găsit interesant acest fapt şi a încercat să-l explice printr-o legendă în care a ară­t că hainele şi încălţămintea copiilor evrei creşteau odată cu ei. Cu alte cuvinte, Evreii au traversat râul Iordan şi au intrat în Ţara Făgăduinţei cu aceleaşi haine cu care traversa seră Marea Roşie în urmă cu patruzeci de ani. Cei care au citit legen­da aceasta au interpretat-o ca fiind o parabolă a călătoriei omului cu Dumnezeu. Astfel, pe măsură ce creştinul înaintează în vârstă şi dobândeşte experienţă, veşm­ântul neprihănirii pe care l-a primit atunci când L-a acceptat pe Hristos îi înde­plineşte toate nevoile spirituale ivite pe parcursul anilor.

Ce vom răspunde când auzim chemarea la ascultare? Vom spune că e impo­sibil să asculţi? Sau vom spune mai degrabă: „Doamne, Tu eşti neprihănirea mea. Tu eşti mereu acelaşi, ieri, azi şi în veci. Ajută-mă să păstrez veşmântul neprihănirii Tale până în ziua în care mă voi înfăţişa înaintea Ta!”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO