Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri.

(Apocalipsa 21:7)

Biblia se încheie cu un mare strigăt de biruinţă. Gândul răspândirii în toată lumea a ultimului mesaj al lui Dumnezeu ne face să izbucnim în strigăte de bucurie şi speranţă. Ceasul revenirii Domnului Hristos va fi pentru noi de o solemnitate şi de o importanţă extraordinară, pentru că atunci fiecare urmaş adevărat al Său, oricât de neştiut, va fi recunoscut în mod deschis şi personal îna­intea întregului univers. „Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe… şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea îngerilor Lui” (Apocalipsa 3:5).

Să nu ne îndoim câtuşi de puţin de faptul că Domnul nostru are atât dorinţa, cât şi puterea de a ne păzi de cădere. Să ne lăsăm în grija Sa. Nimeni din universul aces­ta nu va avea vreo îndoială cu privire la creştinul care dă dovadă de o loialitate neclintită în orice circumstanţe.

Creştinii trebuie să aibă o atitudine de învingători, nu de înfrânţi. Nouă ne sunt făcute frumoasele făgăduinţe din Apocalipsa. Avem la dispoziţie numai două variante: fie să învingem lumea, fie să fim învinşi de ea; fie să stăpânim păcatul, fie să ne lăsăm înrobiţi de el. Omul de afaceri este fie sclav, fie stăpân peste afacerea lui. Omul cu bani fie domină banii, fie ajunge să fie dominat de ei. Noi suntem chemaţi să ne ridicăm deasupra tuturor acestor lucruri, să ne formăm caractere puternice, să devenim tot mai plăcuţi înaintea lui Dumnezeu, să avem o relaţie tot mai profundă şi mai deplină cu El.

Să nu lăsăm nicio urmă de îndoială cu privire la poziţia noastră faţă de ca­uza lui Hristos. Noi suntem purtătorii stindardului lui Dumnezeu într-o lume care se afundă în beznă. Toţi cei care suntem în Hristos avem puterea de a birui lumea, firea pământească şi pe Diavol. Prin Hristos, suntem mai tari decât împrejurările, mai puternici decât păcatul şi decât Diavolul.

Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi promis să împlinească aceste lucruri în dreptul nostru, nu am fi putut avea o viaţă de biruinţă. Mântuitorul ne-a dat forţa morală şi spirituală de a învinge prin El orice piedică, orice ispită, orice suferinţă şi chiar moartea însăşi!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO