„M-am făcut robul tuturor”

 Căci, măcar că sunt slobod faţă de toţi, m-am făcut robul tuturor, ca să câştig pe cei mai mulţi.

(1 Corinteni 9:19)

E timpul să pornim ofensiva creştină pentru cucerirea inimilor oamenilor. Nu se va întâmpla nimic bun dacă stăm ascunşi după ziduri şi dacă ne ocupăm cu respingerea loviturilor şi a cuvintelor neplăcute ale altora. Prin harul lui Dumnezeu şi prin dragostea Domnului Hristos, trebuie să ieşim la luptă, iubin­du-ne vrăjmaşii şi pe cei care acţionează contra noastră. Nu putem sta toată viaţa într-o atitudine de autoapărare. Nu ne putem proteja la nesfârşit de atacuri, de insulte şi de nedreptăţi, răspunzându-le oamenilor cu aceeaşi monedă.

Dragostea lui Dumnezeu din inimile noastre ne oferă protecţie. Aşa i-a în­ tâmpinat Domnul Hristos pe cei care I s-au împotrivit şi care L-au urât. Dragostea Sa e tot ce avem nevoie. Egoismul stă mereu în defensivă. Dragostea se expune riscului şi pune pe primul loc binele celuilalt.

Nu este treaba noastră să ne salvăm imaginea, poziţia sau prestigiul. Naşte­rea noastră din nou prin Hristos are un singur scop: vindecarea şi transformarea altora. Mândria nu va reuşi să facă acest lucru, după cum nu va reuşi nici respin­gerea.

Dragostea lui Hristos în inimile noastre ne face conştienţi de nevoile pro­funde ale semenilor noştri. În fiecare zi ieşim în mijlocul lor fără să ne gândim la noi înşine, manifestând bunătatea aşezată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Şi, văzând purtarea noastră, ei spun: „Omul acesta avea motiv să fie supărat, dar nu s-a supărat”;„Femeia aceasta a avut motiv să se mânie, dar nu s-a mâniat”; „Tânărul acesta a avut motiv să se enerveze, dar nu s-a enervat:”

Metoda lui Hristos este răbdarea, îndelunga răbdare, compasiunea. Să ale­gem această metodă atât în relaţiile cu cei din interiorul bisericii, cât şi în relaţiile cu cei din afara ei. Când a fost chinuit, Hristos a spus: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac:” El i-a cucerit pe oameni în primul rând prin dragostea Sa, nu prin învăţătura Sa. Iar odată cuceriţi, niciunul nu a vrut să mai plece.

Dacă vrem să fim ca Domnul Hristos, trebuie să plătim un preţ. Nu putem căpăta valoare maximă dacă plătim preţul minim. Condiţia este să fim creştini autentici, iubitori şi senini, pentru că ne pasă în mod real de oameni.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO