Şi-Mi veţi fi martori.

(Faptele apostolilor 1:8)

Viaţa Domnului Hristos a fost de o inegalabilă frumuseţe, neprihănire şi dra­goste de oameni. El este cel mai mare Om care a trăit vreodată pe pământ. Alţii au lăsat urme şi amintiri de scurtă durată. Mai devreme sau mai târziu, au fost daţi uitării. Dar nu tot aşa s-a întâmplat cu El. Iar porunca pe care le-a dat-o atunci ucenicilor de a fi martorii Săi este şi azi tot atât de valoroasă şi actuală. Omenirea strigă după realităţile divine. Suntem chemaţi să dăm mărturie în orice situaţie ne găsim. Viaţa are valoare numai în măsura în care trăim ca martori ai Săi.

„Mă aştept şi nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de ruşine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viaţa mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos şi a muri este un câştig” (Filipeni 1:20,21). Cuvintele acestea, scrise de apostolul Pavel pe când se afla în închisoare, arată că prin tot ce făcea urmărea să dea mărturie. Sarcina aceasta a rămas mereu precumpănitoare în viaţa sa.

Şi noi trebuie să susţinem depoziţia noastră despre Mântuitorul prin cuvânt şi prin faptă. E necesar să dăm mărturie că Hristos este adevărul, că Scriptura este Cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Una este să ne exprimăm o opinie, şi alta este să rostim adevărul. Concepţiile noastre, opiniile şi raţionamentele noastre s-ar putea să capteze atenţia oamenilor pentru o vreme. Totuşi nu pe ele este clădită credinţa creştină.

Religia creştină nu este o religie egoistă. Cel care ezită la orice pas în lucra­rea de răspândire a Evangheliei veşnice nu ştie de fapt ce înseamnă să-l urmeze pe Hristos. Chiar dacă lucrarea noastră pare a rămâne nerecunoscută şi nerăsplă­tită, ea este dovada loialităţii faţă de Domnul şi Mântuitorul nostru. Aceasta este cea mai mare răsplată de care avem nevoie.

Poate că aspiri să fii cel mai bun manager sau cel mai bun agent de vânzări.
Poate că îţi doreşti să excelezi în profesia ta. Realizările în viaţă depind într-adevăr în mare măsură de viziunea pe care o ai despre viitorul tău. Dar adu-ţi acum amin­te de ziua în care Hristos ţi-a atins inima, când ai înţeles jertfa Sa pentru tine, când ai văzut caracterul Său, puritatea Sa, neprihănirea Sa şi nu permite ca timpul sau ispita să-ţi şubrezească devotamentul faţă de El. Nu permite ca mărturia ta să-şi piardă strălucirea!

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO