Voi sunteţi sarea pământului. Dar, dacă sarea işi pierde gustul, prin ce işi va căpăta iarăşi puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic.

(Matei 5:13)

Fără îndoială că am întâlnit cu toţii oameni care ne-au întrebat ridicând din umeri cu indiferenţă:„De ce să fiu creştin?” Ei declară că nu au găsit niciodată vreun motiv suficient de bun pentru a fi creştini. Totuşi Domnul Hristos a afirmat că urmaşii Săi îndeplinesc două roluri: ei sunt sarea pământului şi lumina lumii. Dar merită să-l urmezi pentru a fi sare şi lumină? Cu ce ne schimbă viaţa lucrul acesta?

Sarea este utilizată la conservarea hranei. Ea acţionează împotriva germe­nilor. De asemenea, ea pune în valoare gustul şi dă gust hranei. Iată aşadar care este rolul creştinilor. Ei acţionează împotriva răului, împotriva forţelor care distrug viaţa, împotriva oricărei boli spirituale.

Dar sarea îşi poate pierde utilitatea. Astfel creştinii declaraţi, în loc să pună în valoare toate calităţile vieţii creştine, dau vieţii un gust fad. Ei nu reuşesc să răspundă nevoilor oamenilor. Avocaţii slab pregătiţi nu sunt buni mediatori pen­tru clienţii lor. Medicii slab pregătiţi nu reuşesc să ajute la vindecarea bolnavilor. Creştinii slab pregătiţi nu au o influenţă pozitivă, nu păstrează adevărul cum se cuvine, nu acţionează împotriva forţelor care distrug viaţa.

Domnul Hristos a dorit ca noi să producem o schimbare în lume. Pentru mulţi oameni, viaţa este searbădă şi cenuşie, inutilă şi fără valoare. Noi însă exis­tăm pentru a schimba această stare de lucruri. În acest caz, fireşte că merită să încercăm să devenim sarea pământului. Să dăm uitării avariţia şi egoismul. Să în­depărtăm răul din viaţa tuturor oamenilor pe care îi întâlnim. Să dăm gust vieţii lor. Să combatem forţele distrugătoare din viaţa lor. Dacă ne îndeplinim rolul în­ credinţat de Domnul Hristos, vom scăpa negreşit de gustul searbăd şi fad al vieţii!

„Roada Duhului… este dragostea, bucuria, pacea” Iată un adevărat conser­vant şi o adevărată forţă vindecătoare! Nimeni nu poate nega acest fapt. Noi tre­buie să facem viaţa mai bună, nu mai rea. Trebuie să avem grijă de relaţiile dintre noi, astfel încât viaţa să fie o experienţă plăcută, nu amară.

Lumea nu a fost niciodată atât de plină de posibilităţi ca în prezent, dar nu a fost nici atât de tulburată de conflicte şi atât de întunecată de disperare. Nimeni nu mai ştie încotro să apuce. Însă creştinul duce o altfel de viaţă. Experienţa noas­tră cu Domnul Hristos le oferă oamenilor viaţă din belşug acum şi în veşnicie.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO