Hristos a venit să slujească

 Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa răscumpărare pentru mulţi!

(Marcu 10:45)

Iacov şi Ioan, doi dintre ucenici, Îi ceruseră Domnului Hristos să stea unul la dreapta şi altul la stânga Sa în Împărăţia viitoare. Gestul lor a stârnit resentimen­tele celorlalţi ucenici şi nemulţumirea lor profundă. Iată că ambiţia personală şi lupta pentru putere s-au manifestat chiar şi în prezenţa lui Hristos şi s-au interpus între ucenici. Când urmărim interesul personal şi ne permitem să fim egoişti şi mândri, ceilalţi protestează şi se supără.

Dacă suntem în prezenţa Domnului Hristos, nu înseamnă că toate proble­mele noastre legate de egoism se rezolvă de la sine, nu înseamnă că nu este ne­cesar să depunem un efort pentru a intra în posesia harului şi a puterii divine. Când acţionăm contrar altruismului cerut de dragostea creştină, consecinţele vor fi disensiunea şi ostilitatea.

Hristos a venit ca să ne schimbe. Spre finalul lucrării Sale, El a făcut mai puţi­ne minuni spectaculoase decât la început. Nu a încercat să Se apere în vreun fel. A mers singur pe drumul spre cruce. Niciun act de slujire nu I s-a părut prea înjositor sau prea mare. S-a făcut slujitorul tuturor. Nu a vorbit despre poziţia Sa înaltă, ci a fost blând şi smerit cu inima. Ucenicii au stat în preajma Sa timp de peste trei ani. Au pretins că au părăsit totul ca să-L urmeze. Cu toate acestea, în cele din urmă, şi-au dat pe faţă mândria şi ambiţiile personale, deşi, lângă ei, Hristos Se smerea şi Se făcea ascultător până la moartea pe cruce.

A-L urma pe Hristos înseamnă a nu căuta lauda şi cinstea pe care ne-o pot oamenii, atenţia şi aprecierile lor. Domnul nostru a avut o singură ţintă: slujirea altora.

Domnul Hristos Se adresează astăzi celor care sunt robii eului. Dacă avem o părere prea înaltă despre noi înşine, să studiem textul biblic de astăzi. Să nu uităm că Hristos nu ne scapă de mândrie şi de egoism în mod automat. Vom deveni ca El numai pe măsură ce Îl vom urma pe El, când vom muri faţă de ambiţiile noas­tre, când nu vom mai apela la ajutorul omenesc şi când vom renunţa la pretinsa noastră superioritate şi importanţă personală. Să nu mai dăm mărturie despre noi înşine, ci despre Isus Hristos, Domnul nostru! Când fiecare dintre noi va face acest lucru, atunci biserica va zgudui lumea din temelii.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO