Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruinţă În Hristos şi care răspândeşte prin noi În orice loc mireasma cunoştinţei Lui. În adevăr, noi suntem Înaintea lui Dumnezeu, o mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii şi printre cei ce sunt pe calea pierzării.

(2 Corinteni 2:14, 15)

În pasajul acesta, apostolul Pavel prezintă convertirea sa ca pe o victorie obţinută de Domnul Hristos în viaţa sa. Hristos este Cuceritorul, iar noi suntem cei cuceriţi de El. Pavel ne aseamănă aici cu nişte trofee purtate în carul de biruinţă al lui Hristos, făcând aluzie la prada de război prezentată de obicei în cadrul para­delor militare care se desfăşurau pe străzile largi ale Romei imperiale.

Faptul că suntem purtaţi în carul de biruinţă al lui Hristos, ca nişte trofee ale harului divin, are o semnificaţie deosebită pentru noi. Aceasta înseamnă că am depus complet armele înaintea lui Hristos şi că Îl recunoaştem ca Domn şi Împărat al nostru. Acum suntem de drept ai Săi. Ideea care trebuie subliniată aici este tipul de dedicare pe care o presupune experienţa aceasta. De prea multe ori ne lăsăm pradă eului şi mândriei. Noi am primit chemarea de a abandona orice alţi dom­ni şi stăpâni şi de a-L primi pe Isus Hristos ca singur Domn. Suntem cu adevărat creştini numai dacă ne lăsăm purtaţi în carul Său de biruinţă şi numai dacă în viaţa noastră nu mai e loc pentru un alt stăpân.

Să renunţăm la dorinţa de a ne lăsa cuceriţi şi purtaţi de alte puteri! Să avem dorinţa fierbinte de a ne lăsa purtaţi de Hristos. Fiindcă atunci când trăim pentru noi înşine, suntem înfrânţi, iar când ne supunem Duhului Sfânt, suntem victorioşi. Oamenilor orgolioşi le este greu să se supună altui domn; nu le place să fie robii Domnului Hristos. Şi cât de anevoie scapă ei de sub stăpânirea eului şi a mândri­ei!

Să căutăm chiar acum să acceptăm şi să ne bucurăm de triumful lui Hristos în viaţa noastră şi să devenim robii Săi. El a venit pe pământ şi l-a înfrânt pe Satana, care ne ţinea ostatici. Ne-a eliberat de sub puterea acestuia şi vrea să ne poarte în carul Său de biruinţă ca Împărat al nostru. El vrea să ne prezinte ca pe nişte trofee ale victoriei Sale pe străzile Noului Ierusalim. Aceasta trebuie să fie experienţa bisericii rămăşiţei.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO