Între conformare și transformare (1)

 Să nu văpotriviţi chipului veacului acestuia, ci să văprefaceţi prin Înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită.

(Romani 12:2)

Foarte mulţi oameni sunt atraşi de ideea conformării cu lumea. În curând însă, conformarea va deveni obligatorie în momentul în care va veni la putere fiara cu două coarne din Apocalipsa 13, care va face „ca toţi – mici şi mari, bogaţi
şi săraci,slobozi şi robi – să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei” (Apocalipsa 13:16,17).

Omenirea este în prezent supusă unei pregătiri mentale pentru a se confor­ma. Tendinţa aceasta este deja foarte evidentă pe glob. Unul dintre preţurile pe care le plătim pentru viaţa modernă complexă este producerea de personalităţi mediocre şi de oameni mediocri. Tendinţa este spre conformare în toate lucrurile, de la îmbrăcăminte şi până la concepţii. Astăzi este foarte dificil să-ţi formezi o personalitate independentă.

Conformarea este periculoasă atunci când este de tip lumesc şi când este servită bisericii şi creştinului. Lumea depune eforturi neîntrerupte pentru a ne câştiga de partea modului ei de a trăi. Respectul ei pentru individ este aproape inexistent. Ea ne asigură succesul numai în condiţiile în care îngenunchem înain­tea ei.

Să nu minimalizăm importanţa experienţei creştine şi a preţului pe care aceasta îl presupune. Toţi apostolii, cu excepţia unuia singur, au murit ca mar­tiri pentru faptul că au stat de partea lui Hristos şi au mers contra mulţimii. Ioan, ultimul dintre ei, a fost exilat pe Insula Patmos. Aproape toţi martirii din primele secole au fost executaţi dintr-un singur motiv: pentru că nu au acceptat să se su­pună tiparului imperial.

Să nu ne fie teamă să luăm poziţie. Să nu numim compromisul şi laşitatea, diplomaţie. Avem nevoie să fim transformaţi prin înnoirea minţii noastre. Noi nu suntem diferiţi doar de dragul de a fi diferiţi. Noi suntem diferiţi când avem de ales între adevăr şi eroare, între Hristos şi lume, între domnia lui Hristos şi domnia lumii, a firii pământeşti şi a Diavolului.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO