Dumnezeu ne luminează inimile

 Căci Dumnezeu, care a zis: „Să lumineze lumina din întuneric’: ne-a luminat inimile, ca să facem să strălucească lumina cunoştinţei slavei lui Dumne­zeu pe faţa lui Isus Hristos.

(2 Corinteni 4:6)

Domnul Hristos a murit pentru noi şi, mai mult decât atât, ne oferă puterea de a fi şi de a realiza ceea ce singuri nu am fi reuşit niciodată să fim şi să realizăm. El ne iubeşte atât de mult, încât ne schimbă şi ne transformă. Din nişte oameni morţi din punct de vedere spiritual, prinşi în vâltoarea treburilor pă­mânteşti, a ambiţiilor şi a plăcerilor, face din noi alţi oameni şi ne pune la dispozi­ţie puterea divină. Aceasta a fost experienţa profeţilor, a apostolilor, a misionarilor şi a martirilor.

Când Îl primim pe Domnul Hristos în viaţa noastră, nu e nevoie neapărat să ne schimbăm locul de muncă sau locuinţa. Poate că ne păstrăm slujba şi casa, poate că rămânem în mijlocul aceloraşi oameni, însă ceea ce se schimbă în mod sigur este faptul că avem putere de la Dumnezeu în faţa greutăţilor şi ispitelor şi faptul că avem o nouă perspectivă asupra vieţii. Viaţa împreună cu Hristos are ceva fascinant. Cu El, ne împlinim îndatoririle voioşi.

În vechime, la greci, cel mai apreciat dintre toţi era omul care gândea. La romani, era apreciat omul care putea să cucerească. La evrei, era omul care cu­noştea Legea şi care o păzea. Atunci a venit Isus. El are grijă de crinii de pe câmp şi îi îmbracă în frumuseţe. Nicio vrabie nu cade la pământ fără ca El să ştie. Până şi perii din cap ne sunt număraţi. El a părăsit cele nouăzeci şi nouă de oi din staul şi a venit în lumea noastră în căutarea copiilor Săi pierduţi. El a adus lumina în lumea noastră şi în viaţa noastră.

Am citit undeva că radiul este întrebuinţat în botanică la plantele crescute strâmb sau la cele oprite din creştere. În urma acţiunii sale, planta înfloreşte şi creşte. În mod similar, când Dumnezeu intră în vieţile noastre, totul se schimbă, totul capătă culoare.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO