Plini de toată plinătatea lui Dumnezeu

 Şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştin­ţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a lui să fie slava…

(Efeseni 3: 19-21)

Darul plinătăţii lui Hristos conţine secretul ce distinge religia creştină de orice altă religie. Niciun alt conducător religios din câţi au fost în lumea noastră nu le-a oferit oamenilor o neprihănire completă şi, în plus, toate bogăţiile nepătrunse ale cerului. Toţi au fost nişte oameni păcătoşi ca şi noi. Nimic din ce aveau ei de oferit nu ne putea îmbogăţi.

Apostolul Pavel a exprimat ideea aceasta în următoarele cuvinte: „Da, mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să ves­tesc neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos” (Efeseni 3:8). Bogăţiile aces­tea nu pot fi estimate, întrec orice închipuire, sunt inepuizabile.

Hristos în noi este plinătatea înţelepciunii, neprihănirea fără pată, plinăta­tea adevărului. Tot ce avem nevoie vine prin El. În El se găsesc toate comorile ce­reşti. Când Îl primim în viaţa noastră, tot ce este al Lui devine al nostru. „Şi noi toţi am primit din plinătatea Lui şi har după har” (Ioan 1:16).

Mijlocul prin care intrăm în posesia acestor bogăţii ale Sale este credinţa. Cuvântul „credinţă” este folosit cu multă nepăsare şi într-o multitudine de sensuri. Îl rostim şi îl auzim foarte des şi poate tocmai de aceea nici nu mai ştim ce înseam­nă. Credinţa este acel act simplu de încredere în Hristos şi de încredinţare în grija Sa. Ea ne pune în legătură cu cea mai bogată Persoană din univers, cu Acela în care sunt ascunse toate bogăţiile cereşti şi care ne face părtaşi la aceste bogăţii.

Când plămânii se dilată, aerul pătrunde în piept; când deschid ochii, lumina pătrunde în mine. Când îmi deschid inima, Hristos pătrunde în suflet. Când mă încred în El, El mă face părtaş la viaţa Sa şi la bogăţiile Sale. Când întind mâna spre El, El mi-o umple cu binecuvântări cereşti.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO