O viață spirituală profundă

 Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia şi prinşilor de război, izbăvirea.

(Isaia 61:1)

Una dintre nevoile noastre este adâncirea vieţii morale şi spirituale. Spiritul lumesc, al iubirii de plăceri, ne-a slăbit caracterul. Avem nevoie de tineri a căror viaţă morală şi spirituală puternică să îi motiveze să dea mărturie pen­tru Hristos. Astăzi în lume sunt milioane de tineri flămânzi spiritual. Tinerii creştini trebuie să ia poziţie pentru cauze importante, curate, nobile şi reale. Împărăţia lui Dumnezeu va veni în curând şi e necesar să ne dedicăm ei în întregime. Trebuie să renunţăm să ne petrecem timpul cu jocuri. Avem nevoie să ne conectăm la sursa de putere divină printr-o viaţă profundă de rugăciune şi de studiu.

Suntem adeseori tentaţi să ne însuşim stilul de viaţă predominant în lumea noastră. Hristos însă ne cheamă să abandonăm ţelurile mărunte şi menţinerea pe linia de plutire şi să intrăm în marea aventură creştină de pregătire pentru Împă­ratul nostru care vine. El ne dă putere. El ne pune la dispoziţie resursele divine.

Invitaţia nu este însă aceea de a concura cu minţile strălucite ale lumii. Deşi sunt demne de admirat, egalarea lor nu este suficientă. Cât de inteligenţi sunt oamenii care au făcut mari descoperiri în ştiinţă, în medicină şi în alte domenii de activitate! Deşi nu admit că Îi sunt datori lui Dumnezeu pentru adevărul descope­rit, cât de impresionante sunt unele porţiuni din filozofia lui Platon, a lui Aristotel şi a lui Seneca! De cât geniu literar au dat dovadă Homer, Dante, Shakespeare, Keats şi Shelley! Ce talent artistic extraordinar au avut Michelangelo, Raphael sau Christopher Wren! Şi totuşi, de multe ori, minţile cele mai strălucite au trăit într-o beznă adâncă. Ce mare binecuvântare ar fi fost ei pentru omenire, dacă şi-ar fi dedicat viaţa complet lui Hristos!

Ai ajuns la concluzia că merită să trăieşti pentru Hristos? Din câţi oameni au trăit pe pământul acesta, Isus Hristos este cel dintâi care ne-a dat imboldul de a duce o viaţă de sacrificiu şi de dăruire. I-ai permis să îţi schimbe viaţa?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO