Dragostea însoțită de cunoaștere

 Ştim că Fiul lui Dumnezeu a venit şi ne-a dat pricepere să cunoaştem pe Cel ce este adevărat. Şi noi suntem în Cel ce este adevărat, adică în Isus Hristos, Fiul Lui.

(1 Ioan 5:20)

Una dintre marile bariere din calea experienţei creştine este mulţumirea cu o cunoaştere superficială a adevărului religios. Iar cei mai grav afectaţi sunt aceia care nu reuşesc să se desprindă niciodată de înţelepciunea omeneas­că. Se poate întâmpla să avem multe cunoştinţe despre Dumnezeu, dar ele să nu ne influenţeze atitudinile fundamentale.

Apostolul Pavel vorbeşte despre îngâmfarea pe care o poate aduce preten­ţia deţinerii unei minţi superioare sau a unor cunoştinţe superioare. Este adevărat că nu putem ignora realizările gândirii umane. Dumnezeu are nevoie de minţile cele mai ascuţite. Însă când Şi-a ales ucenicii, calitatea urmărită de Domnul Isus nu a fost isteţimea, ci dedicarea totală, ascultarea, răspunsul dragostei. Creştinismul este ceea ce suntem până în cea mai adâncă fibră a fiinţei noastre.

Pare mai uşor să acceptăm Biblia, dar fără a accepta şi puterea ei dătătoare de viaţă. Secretul este predarea totală a vieţii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este produsul final al speculaţiilor noastre despre El. Noi nu Îl putem cunoaşte dacă Îl reducem la o idee. În momentul în care cunoaşterea religioasă devine un scop în sine, experienţa religioasă se transformă într-o preocupare intelectuală rigidă. Atunci ajungem să ne mândrim cu marea noastră perspicacitate. Acumulăm cu­noştinţe despre Hristos şi despre religie, dar pierdem spiritul lui Hristos.

Pavel spunea: „Ştiu în cine am crezut.” El nu oferă doar informaţii, ci este de­dicat total lui Hristos, L-a primit în sufletul său pe Hristos, s-a lăsat cucerit complet de Hristos.

Experienţa creştină trebuie clădită pe convingerea că sensul vieţii este dat de relaţia cu Dumnezeu, bazată pe raţiune şi pe dragoste. Dumnezeu ne transfor­mă prin această relaţie. Când dăm mărturie înaintea oamenilor, intenţia noastră nu este doar să le oferim un set de doctrine precise. Pentru a fi mântuiţi, oamenii au nevoie de mai mult decât de nişte simple informaţii.

Noi trezim în inima lor dorinţa de a-şi face din cunoaşterea lui Dumnezeu un stil de viaţă. Creştinul este cel a cărui existenţă a fost profund marcată de mila, dragostea, adevărul şi bunătatea lui Dumnezeu.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO