Armonia dintre dragoste și ascultare (2)

 Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.

(Ioan 14:15)

Subiectul relaţiei dintre dragoste şi ascultare nu este pentru bebeluşi, care sunt deprinşi cu laptele, ci pentru creştinii maturi, obişnuiţi cu hrana tare.

Su­biectul regulilor şi restricţiilor este de interes pentru copii. Cât suntem copii, simţim nevoia să ni se spună ce să facem. Însă dacă am crescut într-o atmosferă de iubire, nu mai avem această nevoie. Ceea ce ne interesează este ca ascultarea noastră să fie o exteriorizare a dragostei faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni.

În momentul încheierii căsătoriei, cuplul intră într-un nou tip de relaţie, ce presupune o nouă gamă de responsabilităţi. Cei doi intră într-un nou tip de viaţă, într-o viaţă de dăruire totală faţă de celălalt, într-o viaţă în care fiecare urmăreşte bunăstarea şi siguranţa celuilalt, precum şi păstrarea integrităţii personale a celui­lalt. Tot la fel, când acceptăm noua relaţie cu Tatăl nostru ceresc, viaţa noastră se schimbă.

Ascultarea bazată pe Lege şi ascultarea bazată pe dragoste sunt întemeia­te pe principii diferite. Cea dintâi îşi duce existenţa în afara relaţiei personale cu Domnul Hristos. Cea de-a doua îşi trage puterea din relaţia personală cu El.

Relaţia cu Domnul nostru nu poate exista într-o atmosferă de necinste, necurăţie, neascultare, ură şi ostilitate. Dacă ne dorim ca ea să continue, trebuie să descoperim puterea dragostei lui Dumnezeu, care ne face ascultători de voinţa şi de Legea Sa.

Îngrijorător în momentul de faţă nu este faptul că oamenii nu mai folosesc cuvântul „dragoste’, ci mai degrabă pervertirea şi denaturarea dragostei, care ne deposedează vieţile şi familiile de vitalitate, şi totodată atitudinea aceea laxă şi permisivă pe care noi, creştinii, nu o putem nicidecum apăra.

Nevoia noastră în viaţa personală şi în viaţa de familie nu este aceea de a utiliza mai mult cuvântul „dragoste’; ci aceea de a adera la dragostea curată, statornică şi nobilă despre care vorbeşte Domnul Hristos. Drama este că oamenii continuă să folosească acest cuvânt care Îl defineşte pe Dumnezeu, după ce l-au golit de orice referire la El. Dragostea adevărată şi veşnică este cea care respectă principiile eterne ale Legii morale.

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO