Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei: dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.

(Ioan 13:35)

La încheierea Cinei Domnului, Hristos le-a arătat ucenicilor care este testul adevărat al uceniciei. Dacă ai fi în căutarea bisericii adevărate, ce criteriu ai folosi pentru a o descoperi? Este foarte important să avem o metodă simplă, în baza căreia să stabilim cine sunt creştinii adevăraţi. Dacă ar veni la tine un om care ţi-ar spune că nu mai are mult de trăit şi că are nevoie să-l ajuţi să-l cunoască pe Dumnezeu, vei căuta să îi vorbeşti despre convingerile tale într-un mod cât mai simplu posibil.

Domnul Hristos nu ne-a oferit un mod de verificare complicat, ci unul foar­te simplu. Ellen White prezenta ideea aceasta în următoarele cuvinte: „Ultimele raze ale luminii milostive, solia finală a milei ce trebuie dusă în lume, este o desco­perire a caracterului Său iubitor”. – Parabolele Domnului Hristos, p. 415

Aceasta nu înseamnă că trebuie să neglijăm celelalte aspecte ale adevăru­lui. Însă primul lucru pe care trebuie să îl afle oamenii este acela că Dumnezeu îi iubeşte. Înainte să-l poată înţelege, ei trebuie să ştie că El este dragoste, că El le-a oferit tot ce a avut mai bun prin Fiul Său Preaiubit, Isus Hristos; că Isus a fost Fiinţa cea mai iubitoare care a trăit vreodată pe pământ şi că oamenii nu au ezitat să-l ceară ajutorul. Dragostea deschide uşa inimii. De aceea trebuie să începem cu ea. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l simtă oamenii la primul contact cu noi.

Ca instituţie, biserica nu este un scop în sine. Ea trebuie să-i conducă pe oameni la Dumnezeu. Organizarea, mecanismele, ritualul, ordinea pot fi o repre­zentare vizibilă şi materială a Divinităţii, dar nu sunt ele însele Dumnezeu. Dacă dragostea lui Hristos nu este prezentă în noi, membrii bisericii, atunci nu le putem oferi oamenilor decât o organizaţie căreia să i se alăture.
Oamenii vor aplica testul dragostei chiar dacă nu au auzit niciodată despre el. Ei vor trage concluzii despre Dumnezeu observând purtarea celor care pretind a fi ucenicii Săi. Iar dacă aceştia trec testul, ei vor spune: „Mi se pare interesantă această biserică a rămăşiţei. Membrii ei trăiesc ca Isus Hristos. Vreau şi eu să mă alătur ei”

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO