Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.

(Matei 21:22)

Dimineaţa, pe când Se întorcea în cetatea Ierusalim, I-a fost foame… (Matei 21:18-22).
în drum, a trecut pe lângă o livadă de smochini. îi era foame şi, zărind de departe un smochin care avea frunze, s-a apropiat să caute rod în el. Dar n-a găsit decât frunze. Nu era încă vremea smochinelor coapte, dar acest pom părea să fie înaintea celorlalţi. El era deja acoperit de frunze. Specificul smochinului este că apar întâi fructele şi apoi frunzele.

Dimineaţa este timpul întoarcerii spre Ierusalim. Gândul, atitudinea şi comportamentul să caute tronul harului.

Astăzi, pe drumul nostru, ne va fi foame. Să nu fim dezamăgiţi dacă în copacii din jur nu găsim decât frunze. Să ne gândim că şi altora le e foame, iar Isus ne spune: „Daţi-le voi să mănânce” (Marcu 6:37 p.p.)

Hristos a blestemat smochinul.

Cât timp a locuit pe pământ alături de oameni, Isus i-a mângâiat pe cei cu duhul zdrobit, a alinat durerea, a vindecat boala şi chiar a înviat morţi. Dar El a mustrat păcatul, ipocrizia, chiar a pronunţat sentinţe. „Cu îndurare şi iubire, El ridică vălul viitorului şi le descoperă oamenilor urmările unei vieţi păcătoase.” (Ellen G. White, Viaţa lui Iisus, p. 385)

A doua zi de dimineaţă, pe când Mântuitorul şi ucenicii erau din nou pe drum spre cetate, au văzut ramurile uscate şi frunzişul ofilit ale smochinului blestemat.

Isus a căutat în Israel roade ale dreptăţii. El revărsase asupra lor darurile Sale ca ei să poată aduce rod pentru binecuvântarea lumii. Dar iubirea de Dumnezeu era eclipsată de îngâmfare şi mulţumire de sine.
De ce ne mirăm şi noi atunci când se usucă un smochin? „Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă?” De ce nu s-au mirat ucenicii atunci când nu au găsit rod în smochinul plin de frunze frumoase, care stătea semeţ pe marginea drumului spre Ierusalim?

Mă cutremură gândul că noi suntem smochini, roditori sau neroditorii „Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. împotriva acestor lucruri nu este lege” (Galateni 5: 22,23).
Vă invit să ne îndreptăm împreună cu El spre Ierusalim. Să cerem cu credinţă astăzi, prin rugăciune, rodul Duhului Sfânt. Astfel vom fi un smochin roditor.

„Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora” (Isaia 53:11 p.p.)

Alina Lupu, Bacău, Moldova

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO