Un lucru neînsemnat în drumul spre veșnicie

 Şi oricine va da de băut numai un pahar de apă rece unuia din aceşti micuţi, în numele unui ucenic, adevărat vă spun că nu-şi va pierde răsplata.

(Matei 10:42)

Când ce a fost de spus s-a spus şi ce a fost de făcut s-a făcut, tot ce mai contează este călătoria. Nici corporaţiile pe care le-am clădit, terenurile pe care le-am achiziţionat, software-ul pe care l-am creat sau titlurile care ni s-au acordat. Nu, moştenirea de care ar trebui cu adevărat să ne pese este călătoria în sine şi oamenii pe care i-am iubit, lucrurile pentru care am luptat şi provocările cu care ne-am confruntat; felul în care am trăit şi promisiunile pe care le-am respectat. Acestea sunt lucrurile pe care le luăm cu noi, lucruri pe care nu ni le poate lua nimeni.

Chiar şi aşa, e posibil să privim în urmă la experienţa noastră de viaţă şi să nu vedem altceva decât iarbă în vânt şi să ne întrebăm: Cine îşi va mai aminti că eu am trecut pe aici? Cine îşi va aminti? Dumnezeu îşi va aminti.
„Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.

Atunci împăratul va zice celor de la dreapta Lui: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine.»

Atunci, cei neprihăniţi îi vor răspunde: «Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?» Drept răspuns, împăratul le va zice: «Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut»” (Matei 25:31-40).

JEANNETTE BUSBZ JOHNSON

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO