Nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc… Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare.

(Isaia 41:10)

Mă simţeam deprimată şi descurajată. Poverile pe care le aveam de dus mă trăgeau din ce în ce mai mult în jos. Îmi perturbau treburile zilnice şi, mai rău, îmi afectau viaţa spirituală. Se părea că mintea mea nu mai putea să primească cuvintele Scripturii care, de obicei, îmi aduceau pace. Rugăciunile mele păreau că nu urcă mai departe de tavan.

Se apropia noaptea, dar eu simteam nevoia să mă plimb. Ploua mărunt. În mod normal, aş fi luat asta drept scuză ca să rămân în casă, dar acum ceva mă îndemna să merg la plimbare. M-am îmbrăcat corespunzător şi am ieşit.
După ce am trecut dincolo de pădure, am ajuns la un loc deschis şi m-am întors să privesc câmpurile cu afine. Acolo, în faţa ochilor mei, se ridica maiestuos cel mai mare şi mai strălucitor curcubeu pe care l-am văzut vre­odată. Uimită, m-am oprit să privesc scena de o splendoare neînchipuită. Stăteam nemişcată, privind ţintă la curcubeul care părea că se face din ce în ce mai mare şi mai strălucitor, apoi a mai apărut încă unul.

Întorcându-mă încet spre casă, mi-am păstrat privirea aţintită asupra curcubeului şi doar când am ajuns acasă a început să se şteargă.
Dublul arc din înaltul cerului a fost tot ce am avut nevoie ca să îmi amin­tesc de primul curcubeu şi de promisiunea pe care Dumnezeu a făcut-o po­ porului Său cu mult timp în urmă: „Şi Dumnezeu a zis: «Iată semnul legă­mântului pe care-l fac între Mine şi voi şi între toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci»” (Geneza 9:12). Găsim atât de multe făgăduinţe în Scriptură! „Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului şi cunoaşte pe cei ce se încred în El” (Naum 1:7) este una dintre ele.

Dumnezeu ne cunoaşte pe fiecare în parte şi are grijă de noi ca şi când am fi singura persoană de pe pământ. El ne dă această asigurare în 1 Petru 5:7: „Şi aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuşi îngri­jeşte de voi.” Dacă şi tu te lupţi cu poverile şi provocările zilnice, iată o altă făgăduinţă bine cunoscută rostită de Isus în Matei 11:29: „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Atât de multe promisiuni care ne oferă speranţă şi ajutor! I-am mulţumit Domnului pentru semnul care mi-a reamintit de dragostea şi grija Sa şi pentru pacea din inimă pe care numai El o poate da.

MIRIAM L.THOMPSON

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO