El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.

(2 Petru 1:4)

Trecerea timpului nu a adus nicio schimbare a promisiunii pe care Hris­tos a făcut-o la plecare, că va trimite Duhul Sfânt în locul Său. Asemenea unei omizi care se transformă în fluture, şi noi suntem schimbaţi din oameni păcătoşi în sfinţi. Schimbarea este un proces, implicând modificări, ajustări sau reformă. În gogoaşa de mătase a Duhului Sfânt, ne sunt schimbate min­tea, motivele, atitudinile, obiceiurile, acţiunile, caracterul şi chiar destinul. Toţi cei care au avut un destin măreţ au trebuit să se supună schimbării.

De exemplu, Estera a ajuns, dintr-o copilă orfană, împărăteasă. David a devenit, dintr-un băiat de la oi, împărat. Moise a ajuns, dintr-un fugar, cre­dinciosul lider al poporului Israel. Fiecare dintre ei a experimentat trans­formarea divină şi au fost puşi într-o poziţie strategică, nu pentru că erau ei vrednici, ci pentru că El este vrednic.

Una dintre cele mai importante lecţii pe care orice copil al lui Dumnezeu o poate învăţa este aceea că Dumnezeu te aduce într-o stare mai bună decât cum te-a găsit. Cu Dumnezeu, natura noastră păcătoasă este schimbată în natură divină. Deznădejdea noastră devine nădejde, neajutorarea noastră se schimbă în ajutorare, din persoane care au nevoie de ajutor devenim per­soane care oferă ajutor, iar din mizeria vieţii noastre suntem scoşi pentru a deveni mesageri.

Poate că, în viitor, unii dintre noi ne vom schimba adresa poştală, starea civilă, cariera sau scopurile educaţionale. Alţii vor avea prieteni noi, un alt stil de viaţă, o altă condiţie fizică sau situaţie financiară. Când devii părin­te, de exemplu, acest lucru îţi transformă viaţa, priorităţile şi perspectivele.

Dumnezeu nu Se schimbă niciodată, dar El ne transformă pe noi, pentru ca, la rândul nostru, să facem o schimbare în lume. Vă invit să acceptăm această schimbare şi să-L rugăm pe Dumnezeu să ne transforme viata acolo unde ştie că este necesar. Împăratul David şi-a dat seama de nevoia lui de transformare divină şi s-a rugat: „Zideşte în mine o inimă curată, Dumne­zeule, pune în mine un duh nou şi statornic!” (Psalmii 51:10).

Gândeşte-te la schimbările de care ai nevoie în viaţa ta şi fă din ele un subiect de rugăciune. Într-o zi va avea loc cea mai mare schimbare din toate timpurile: „Trâm­biţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii şi noi vom fi schimbaţi”
(1 Corinteni 15:52).

TAMARA BROWN

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO