Ei citeau desluşit în cartea Legii lui Dumnezeu şi-i arătau înţelesul, ca să-i facă să înţeleagă ce citiseră. (Neemia 8:8)

Zidul Ierusalimului era gata. Odată cu punerea porților, israeliții, sub conducerea lui Neemia, îndepliniseră partea cea mai importantă a misiunii lor. Când zidul a fost terminat, Neemia a spus că națiunile înconjurătoare, uimite, au recunoscut că lucrarea „se făcuse prin voia Dumnezeului nostru” (6:16). Vrăjmașii și-au dat seama că Dumnezeul lui Israel era real deoarece, în ciuda opoziției și a urii cu care se confruntaseră, israeliții reușiseră totuși să finalizeze lucrarea.

După terminarea zidului, Neemia a numit o căpetenie peste Ierusalim (pe fratele său, Hanani) și un conducător al cetății (Hanania). Ambii bărbați au fost aleși pe baza integrității, a corectitudinii și a reverenței față de Dumnezeu (Neemia 7:2), nu conform genealogiei. Zidul a fost terminat în luna Elul (a șasea lună – Neemia 6:15).

Ce mai rămânea de făcut? Următoarele capitole, Neemia 8, Neemia 9 şi Neemia 10, prezintă o serie de evenimente importante din luna a șaptea, dovezi ale hotărârii lui Israel de a se supune Cuvântului lui Dumnezeu, şi bucuria avută în urma ascultării.

Studiu la rând: 2 Cronici 12, 2 Cronici 13, 2 Cronici 14, 2 Cronici 15, 2 Cronici 16, 2 Cronici 17, 2 Cronici 18, Evanghelizare, subcapitolul „Plănuirea unei lucrări permanente”

  1. Unde este menționată cartea prorocului Ido?
  2. Ce a făcut Asa, după ce a auzit cuvintele lui Azaria și prorocia lui Oded?
  3. Ce s-a întâmplat cu Hanani, văzătorul, după ce i-a prorocit lui Asa?
  4. Ce sarcină le-a încredințat Iosafat unora dintre căpetenii și leviți?
  5. De ce sfătuiește Ellen G. White ca nicio acțiune nouă să nu înceapă înainte de timpul potrivit?