Un gând de încheiere

„Acum, trebuiau să arate credința în făgăduințele Sale. Dumnezeu primise pocăința lor şi, acum, ei urmau să se bucure de asigurarea iertării păcatelor și de readucerea lor sub ocrotirea divină…

Orice întoarcere adevărată la Domnul aduce bucuria dăinuitoare în viață. Când se supune influenței Duhului Sfânt, păcătosul își vede vinovăția și necurăția în contrast cu sfințenia Marelui Cercetător al inimilor. Se vede condamnat ca un călcător al Legii. Dar nu trebuie ca, din cauza aceasta, să facă loc disperării, deoarece iertarea lui a fost deja obținută. Se poate bucura de simțământul că păcatele îi sunt iertate și de dragostea unui părinte ceresc iertător. Slava lui Dumnezeu se manifestă prin faptul că El cuprinde în brațele dragostei Sale ființele omenești păcătoase care se pocăiesc, prin faptul că le leagă rănile, le curățește de păcat și le îmbracă în hainele mântuirii.” – Ellen G. White, Profeți și regi, p. 668

Studiu suplimentar: Ellen G. White, Profeți și regi, cap. „Îndrumați în Legea lui Dumnezeu”.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO