Citirea și ascultarea Legii

Ezra „a adus Legea” înaintea adunării pentru a o citi. Ce a citit? Doar Cele Zece Porunci din nou și din nou, o jumătate de zi? Referirea la Cartea Legii trebuie înțeleasă ca fiind cele cinci cărți ale lui Moise, de la Geneza la Deuteronomul, cunoscute ca Tora ebraică. Termenul „Lege” cuprinde doar o parte din ceea ce s-a citit; mai potrivit ar fi fost să se traducă prin „învățături”. Acestea sunt învățăturile lui Dumnezeu care ne ajută să cunoaștem calea pe care ar trebui să mergem pentru a nu pierde ținta. Când Ezra a citit, poporul a aflat despre istoria sa, începând de la creațiune și până în vremea lui Iosua. Prin relatări, cântece, poeme, binecuvântări și legi, au fost amintite luptele lor de a-L urma pe Dumnezeu și credincioșia Lui față de ei. În Tora era „Legea”, dar ea cuprindea și istoria poporului lui Dumnezeu și, în special, arăta călăuzirea Sa. Astfel, israeliţii și-au aflat identitatea și care le erau rădăcinile.

3. Ce ne învață următoarele pasaje despre modul în care ar trebui să ne raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu?

Neemia 8:3
Ezra a citit în carte de dimineaţă până la amiază, pe locul deschis dinaintea porţii apelor, în faţa bărbaţilor şi femeilor şi în faţa celor ce erau în stare s-o înţeleagă. Tot poporul a fost cu luare aminte la citirea cărţii Legii.

Deuteronomul 4:1
1. Acum, Israele, ascultă legile şi poruncile pe care vă învăţ să le păziţi. Împliniţi-le, pentru ca să trăiţi şi să intraţi în stăpânirea ţării pe care v-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor voştri.

Deuteronomul 6:3-4
3. Ascultă-le, dar, Israele, şi caută să le împlineşti, ca să fii fericit şi să vă înmulţiţi mult, cum ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi când ţi-a făgăduit ţara în care curge lapte şi miere.
4. Ascultă, Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn.

Iosua 1:9
Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.”

Psalmii 1:2
Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!

Ezechiel 37:4
El mi-a zis: „Proroceşte despre oasele acestea şi spune-le: „Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!

Probabil că oamenii doreau să audă Cuvântul Domnului şi pentru că, de la sosirea lui în Ierusalim, cu treisprezece ani în urmă, Ezra le citise din Cuvânt și îi învățase. El era dedicat lucrării lui Dumnezeu și hotărât să facă o reformă. Ascultându-l pe Ezra, Cuvântul lui Dumnezeu devenise real pentru israeliţi. Ei au luat decizia, în cunoştinţă de cauză, să asculte Cuvântul, deoarece voiau să asculte de Dumnezeu. Ei s-au apropiat de Tora cu reverență și cu dorința de a învăța.

Când ne hrănim din Cuvânt, în noi apare un dor mai profund după Dumnezeu.

Tu cum te raportezi la Cuvântul lui Dumnezeu? Spui că îl crezi, dar se vede în viața ta, împlinești ce citești? Cum ai trăi dacă nu ai asculta de Biblie?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO