[joi, 7 martie] Supremația lui Dumnezeu în istorie

 

 

6. Citește Psalmul 135. Ce evenimente istorice sunt evidențiate aici? Ce lecții extrage psalmistul din ele?

 

Psalmul 135

„1 Lăudaţi pe Domnul! Lăudaţi Numele Domnului, lăudaţi-L, robi ai Domnului,
2 care staţi în Casa Domnului, în curţile Casei Dumnezeului nostru!
3 Lăudaţi pe Domnul, căci Domnul este bun; cântaţi Numele Lui, căci este binevoitor!
4 Căci Domnul Şi-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie al Lui.
5 Ştiu că Domnul este mare şi că Domnul nostru este mai presus de toţi dumnezeii.
6 Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.
7 El ridică norii de la marginile pământului, dă naştere la fulgere şi ploaie şi scoate vântul din cămările lui.
8 El a lovit pe întâii născuţi ai Egiptului, de la oameni până la dobitoace.
9 A trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule: împotriva lui Faraon şi împotriva tuturor slujitorilor lui.
10 A lovit multe neamuri şi a ucis împăraţi puternici:
11 pe Sihon, împăratul amoriţilor, pe Og, împăratul Basanului, şi pe toţi împăraţii Canaanului
12 şi le-a dat ţara de moştenire, de moştenire poporului Său Israel.
13 Doamne, Numele Tău rămâne pe vecie; Doamne, pomenirea Ta ţine din neam în neam,
14 căci Domnul va judeca pe poporul Său şi va avea milă de robii Săi.
15 Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucrare făcută de mâinile oamenilor.
16 Au gură, şi nu vorbesc, au ochi, şi nu văd,
17 au urechi, şi totuşi n-aud, da, n-au suflare în gură.
18 Ca ei sunt cei ce-i fac, toţi cei ce se încred în ei.
19 Casa lui Israel, binecuvântaţi pe Domnul! Casa lui Aaron, binecuvântaţi pe Domnul!
20 Casa lui Levi, binecuvântaţi pe Domnul! Cei ce vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi pe Domnul!
21 Domnul să fie binecuvântat din Sion, El, care locuieşte în Ierusalim! Lăudaţi pe Domnul!”

 

Psalmul 135 cheamă poporul lui Dumnezeu să Îl laude pe Domnul pentru bunătatea și credincioșia Lui demonstrate în actul de creație (135:6,7), în istoria salvării lui Israel prin exod (135:8,9) și în cucerirea țării făgăduite (135:10-12). Domnul Și-a demonstrat harul prin alegerea poporului Israel „pentru tezaurul lui deosebit” (135:4, BTF). Ideea de „proprietate a Sa” (135:4, NTR) transmite relația deosebită de legământ dintre Domnul și poporul Său (Deuteronomul 7:6-11; 1 Petru 2:9,10). Alegerea lui Israel se baza pe voința suverană a lui Dumnezeu, așa că Israel nu avea niciun motiv pentru a se simți superior față de celelalte popoare. Versetele 6 și 7 din Psalmul 135 demonstrează că scopurile suverane ale lui Dumnezeu pentru lume nu au început cu poporul Israel, ci cu creația. Prin urmare, Israel ar trebui să-și îndeplinească cu umilință rolul dat în cadrul procesului divin de salvare a întregii lumi.

 

Amintirea faptelor mărețe ale lui Dumnezeu în favoarea poporului Său (135:8-13) culminează cu făgăduința că Dumnezeu Își va „judeca” poporul și va avea milă de el (135:14). Judecata constă aici în faptul că Dumnezeu îi răzbună pe cei asupriți și lipsiți (9:4; 7:8; 54:1; 7:22). Dumnezeu va susține cauza poporului Său și îl va apăra (Deuteronomul 32:36). Prin urmare, Psalmul 135 urmărește să inspire încredere în Domnul și devotament față de legământul cu El.

 

Fidelitatea lui Dumnezeu față de poporul Său îl face pe psalmist să afirme nimicnicia idolilor și supremația Domnului în lume (Psalmii 135:15-18). Încrederea în idoli îi face pe închinători la fel de neputincioși ca idolii lor (135:18). Psalmul demonstrează că Dumnezeu trebuie lăudat în calitate atât de Creator, cât și de Salvator. Acest lucru este minunat exprimat în cele două versiuni complementare ale poruncii a patra din Decalog (Exodul 20:8-11; Deuteronomul 5:12-15). Pentru că puterea lui Dumnezeu în lumea creată și în istorie este fără precedent, poporul lui Dumnezeu ar trebui să se încreadă întotdeauna numai în El. În calitate de Creator și de Răscumpărător al nostru, numai El ar trebui să primească închinare, iar închinarea la oricine sau la orice altceva este idolatrie.

 

Cum putem să ne asigurăm că nu avem idoli? De ce s-ar putea să fie mai ușor să cădem în idolatrie decât ne închipuim?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO