[miercuri, 27 decembrie] Succes în misiune

 

 

În ce constă succesul în misiune, sau în lucrare? S-ar putea să fim ispitiți să credem că înseamnă multe botezuri, biserici mari și rate rapide de creștere. S-ar putea să avem impresia că succesul constă în pătrunderea adevărului până la fiecare populație și categorie de oameni de pe pământ și că putem grăbi acest proces prin folosirea radioului, a internetului și a televiziunii. Deși toate acestea pot fi lucruri bune, trebuie să ne amintim ce i-a scris Pavel comunității de credință din Corint: „Eu am sădit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească” (1 Corinteni 3:6). Cu alte cuvinte, noi ar trebui să ne concentrăm pe proces, iar Dumnezeu Se va ocupa de creștere.

 

Am văzut deja că obiectul misiunii lui Dumnezeu este salvarea celor pierduți din fiecare categorie de oameni de pe pământ prin faptul de a-i face ucenici loiali ai lui Isus, implicați în misiunea Lui.

 

6. Ce ne spun următoarele texte despre caracterul celor care devin urmași ai Domnului Isus?

 

2 Corinteni 11:2 

„Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată”.

 

Isaia 30:21

„Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: ‘Iată drumul, mergeţi pe el!’ când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga”.

 

Ioan 10:27

„Oile Mele ascultă glasul Meu; Eu le cunosc şi ele vin după Mine”.

 

Ioan 16:12,13

„12 Mai am să vă spun multe lucruri, dar acumnu le puteţi purta. 13 Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să văcălăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit şi vă va descoperi lucrurile viitoare”.

 

2 Tesaloniceni 2:9-11

„9 Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne şi puteri mincinoase 10 şi cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiţi. 11 Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună:”

 

Evrei 3:12,13

„12 Luaţi seama dar, fraţilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. 13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înşelăciunea păcatului”.

 

1 Ioan 1:8,9

„8 Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri şi adevărul nu este în noi. 9 Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire”.

 

Apocalipsa 7:14

„Doamne”, i-am răspuns eu, „Tu ştii”. Şi el mi-a zis: „Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.

 

Apocalipsa 19:8

„…şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire, strălucitor şi curat.” (Inul subţire sunt faptele neprihănite ale sfinţilor.)”

 

Ucenicii lui Isus sunt neprihăniți, puri, rămânându-I loiali la fel cum o mireasă se păstrează pură pentru logodnicul ei. Ucenicii lui Isus Îl urmează în timp ce El îi conduce prin vocea șoptită a Duhului Sfânt. În acest fel ne conduce în lucrarea misionară pentru alții. Nu este nicio urmă de înșelăciune la acești ucenici. Nu sunt conduși în rătăcire de îndoieli istovitoare, de învățături false sau de imoralitate. Și ei nici nu se  simt superiori altora din punct de vedere moral. Recunosc că sunt imperfecți, cerând harul curățitor al lui Dumnezeu și mila Lui. Pentru că înțeleg lucrul acesta, ei sunt în același timp deschiși la disciplinare și instruire din partea altor credincioși. Succesul în misiune înseamnă a face acest gen de ucenici.

 

Ce înseamnă să fii „o fecioară curată” pentru Hristos (2 Corinteni 11:2)? Cum putem noi, ca păcătoși, să fim astfel înaintea lui Dumnezeu și să îi îndrumăm și pe alții să fie fecioare curate pentru Hristos?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO