[duminică, 24 decembrie] Misiunea lui Dumnezeu în zilele finale

 

 

Primele versete din Apocalipsa îi arată cititorului că această carte se concentrează asupra misiunii lui Dumnezeu.

 

1. Citește Apocalipsa 1:1-7. Ce dovezi găsești că Apocalipsa se concentrează pe misiunea lui Dumnezeu din zilele finale?

 

Apocalipsa 1:1-7

„Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut trimiţând prin îngerul Său la robul Său Ioan, 2 care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot ce a văzut. 3 Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape! 4 Ioan, către cele şapte Biserici care sunt în Asia: Har şi pace vouă din partea Celui ce este, Celui ce era şi Celui ce vine şi din partea celor şapte duhuri care stau înaintea scaunului Său de domnie 5 şi din partea lui Isus Hristos, Martorul credincios, Cel întâi născut din morţi, Domnul împăraţilor pământului! Ale Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său 6 şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: ale Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin. 7 Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin”.

 

După ce dezvăluie în primele versete că Domnul Isus stă la originea și în centrul Apocalipsei, versetele 4 și 5 din Apocalipsa 1 sugerează că toți cei trei membri ai Dumnezeirii colaborează în vederea salvării ființelor umane. Tatăl este Cel veșnic, Cel care a fost și Cel care va veni. Duhul Sfânt, care lucrează cu putere printre bisericile primului secol, este menționat pe nume. Apoi Ioan amintește statutul lui Isus Hristos – „Martorul credincios”, „Cel Întâi Născut din morți” (Apocalipsa 1:5) care are stăpânirea legală asupra acestei planete. Încercarea lui Satana de a folosi acest pământ pentru a-și întemeia împărăția este spulberată. Pe lângă dobândirea victoriei lui Dumnezeu asupra lui Satana, sângele vărsat al Creatorului nostru ne șterge vina și rușinea.

 

2. Citește Apocalipsa 1:6 și 1 Petru 2:9. Ce înseamnă titlurile primite de cei răscumpărați?

 

Apocalipsa 1:6

„…şi a făcut din noi o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeu, Tatăl Său: ale Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! Amin”.

 

1 Petru 2:9

„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;”

 

Obiectivul principal al misiunii lui Dumnezeu nu este doar acela de a-i duce la un loc sigur pe oamenii care pier. Salvarea realizată de Dumnezeu ne oferă un statut nou și onorabil, întrucât chipul lui Dumnezeu este refăcut în noi. Cei răscumpărați devin membri ai familiei regale (regi) pentru că avem legături de sânge cu Regele universului prin sângele vărsat al lui Isus. Acum, ca membri ai familiei regale, ne alăturăm misiunii familiei regale de salvare a altor ființe umane. Acest fapt ne face preoți!

 

Hristos a făcut din biserica Sa o „împărăție” și din membrii acesteia „preoți”. A fi cetățean al împărăției înseamnă a fi preot.

 

În Apocalipsa 1:7, descoperim caracterul urgent al misiunii: Domnul Isus vine, iar popoarele vor boci, pentru că sunt pierdute. Lui Dumnezeu Îi e dor de cei care sunt departe de El. Cartea Apocalipsa se deschide, așadar, cu misiunea lui Dumnezeu pentru ființele umane.

 

Nu doar că am fost creați de Dumnezeu, dar am fost și răscumpărați de El și cu un cost incredibil. De ce ar trebui ca acest adevăr să ne ofere multă speranță, indiferent de situația noastră prezentă?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO