[luni, 25 decembrie] Cele trei solii îngerești și lucrarea

 

 

Cartea Apocalipsa ne oferă o vie reprezentare grafică a temei marii lupte, poate cel mai dramatic descrisă în Apocalipsa 12:12 – „De aceea bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.” Este greu să ne imaginăm pe cineva înțelegând ceva din Scriptură fără a ține cont de motivul marii lupte, care va atinge punctul culminant în zilele din urmă.

 

3. Citește Apocalipsa 14:6-12. Ce se descrie aici și ce legătură au aceste versete cu misiunea și mesajul nostru?

 

Apocalipsa 14:6-12

„6 Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. 7 El zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” 8 Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” 9 Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, 10 va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului. 11 Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei! 12 Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.””

 

În centrul lucrării, lucrarea lui Dumnezeu, se află mesajul, mesajul lui Dumnezeu: Evanghelia. Mesajul, într-un sens real, este lucrarea. Lumea are nevoie să fie avertizată cu privire la ce se îndreaptă asupra ei și fiecare persoană va fi forțată să facă o alegere, o alegere fie pentru viață, fie pentru moarte.

 

4. „Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește” (Luca 11:23). Ce anume din ce spune Isus aici are legătură directă cu lucrarea, misiunea noastră?

 

Mesajele celor trei îngeri din Apocalipsa 14 alcătuiesc miezul a ceea ce noi ca adventiști de ziua a șaptea am fost chemați să proclamăm lumii. Fundamentale, capitale, sunt două teme: „Evanghelia veșnică” (Apocalipsa 14:6) și închinarea la Creator. Aceste două teme apar în această descriere a sfinților: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” (Apocalipsa 14:12). Indiferent ce altceva am face – tot binele pe care îl săvârșim pentru a-i ajuta pe oameni –, nu trebuie să pierdem niciodată din vedere chemarea și misiunea noastră specială, care este proclamarea în fața lumii căzute a speranței găsite în „Evanghelia veșnică” și avertizarea lumii cu privire la ceea ce se va abate într-o zi asupra ei.

 

„Cine nu este cu Mine este împotriva Mea” (Luca 11:23). De ce ar trebui ca aceste cuvinte să ne facă să ne analizăm bine inima?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO