[marți, 27 iunie] Ascultarea Epistolei către efeseni

 

 

Pavel a scris cu intenția ca epistola lui să fie citită cu voce tare în bisericile din casele particulare ale credincioșilor din marele Efes. În anii de după plecarea lui, mișcarea creștină se dezvoltase în Efes, iar numărul bisericilor din locuințe crescuse și el. Pentru acei primi credincioși, a-l avea în mijlocul lor pe Tihic, reprezentantul personal al apostolului Pavel, citindu-le o scrisoare din partea lui, era un eveniment important. După cum sugerează epistola în sine, adunarea includea probabil membri ai gospodăriei gazdei: tatăl, mama, copiii și sclavii (Efeseni 5:21 – 6:9). La acea vreme, o gospodărie îi includea și pe alții – apropiați (persoane libere al căror trai depindea de capul familiei) și chiar și negustori. Deci este posibil ca și aceștia să fi fost prezenți, precum și membri ai altor gospodării.

 

5. Pornind de la schema epistolei de mai jos, citește întreaga epistolă, de preferat cu voce tare (îți va lua aproximativ 15 minute). Care sunt temele evocate în epistolă?

 

I. Salutul de deschidere (1:1,2)
II. Binecuvântarea introductivă (1:3-14)
III. Rugăciunea pentru credincioși ca aceștia să primească înțelepciunea orientată spre Hristos (1:15-23)
IV. Altădată morți din punct de vedere spiritual, acum înălțați împreună cu Hristos (2:1-10)
V. Crearea bisericii din evrei și neamuri, prin Hristos (2:11-22)
VI. Pavel ca predicator al lui Hristos pentru neamuri (3:1-13)
VII. Rugăciunea ca cei credincioși să simtă iubirea lui Hristos (3:14-21)
VIII. Menținerea unității bisericii inspirate de Duhul Sfânt (4:1-16)
IX. Trăirea noii vieți care cultivă unitatea (4:17-32)
X. Umblarea în dragoste, lumină și înțelepciune (5:1-20)
XI. Viața modelată de Hristos, în casa creștină (5:21 – 6:9)
XII. Rămânerea împreună: biserica, armata lui Dumnezeu (6:10-20)
XIII. Salut de încheiere (6:21-24)

 

Care sunt principalele teme care reies din această scrisoare? Ce îți transmit? Ce idee (idei) te ating(e) personal?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO