[sâmbătă, 24 iunie] Pavel și efesenii

 

 

Text de memorat:

 

Efeseni 1:9,10

„9 …căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuşi, 10 ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri şi cele de pe pământ”.

 

Când scriem ceva, scriem cu un scop, uneori unul important. Abraham Lincoln, de exemplu, și-a scris faimosul discurs de la Gettysburg, din 1863, după teribilele distrugeri în bătălia de acolo din cadrul Războiului Civil American, în care muriseră aproximativ 7.000 de soldați. În acel discurs, evocându-i pe părinții fondatori, Lincoln și-a exprimat convingerea că Războiul Civil era testul final care va arăta dacă națiunea creată în 1776 avea să reziste sau avea să „piară de pe fața pământului”.

 

Pavel are un scop profund, care îi motivează epistola. În parte din cauza întemnițării sale (Efeseni 3:13; 6:20) și în parte din cauza neîntreruptelor persecuții și ispite, efesenii erau pe cale să se descurajeze. Pavel le reamintește cum a fost când s-au convertit, acceptându-L pe Hristos ca Mântuitor și devenind parte din biserică. Au devenit trupul lui Hristos (Efeseni 1:19-23; 4:1-16), materiale de construcție într-un templu (Efeseni 2:19-22), mireasa lui Hristos (Efeseni 5:21-33) și o armată bine echipată (Efeseni 6:10-20). El le mai spune că joacă un rol strategic în împlinirea marelui plan al lui Dumnezeu de a uni totul în Hristos (Efeseni 1:9,10). Pavel scrie pentru a-i trezi pe credincioșii din Efes la adevărata lor identitate și la privilegiile lor ca urmași ai lui Hristos.

 

 

 

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: Psalmii 43 – 49 
1. Ce anume era bucuria și veselia psalmistului?
2. Ce haină poartă fata împăratului?
3. Cine trebuie să-L aplaude pe Dumnezeu?
4. Ce anume este bucuria întregului pământ?

 

Ellen G. White: „Rugăciunea”, capitolul 24
5. Cum (nu) se roagă cel care cere binecuvântare doar pentru sine?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO