[joi, 16 februarie] „Ai văzut pe robul Meu Iov?”

 

 

5. Citește Iov 1:8. Cum este Iov descris de către Însuși Dumnezeu?

 

Iov 1:8

„Domnul a zis Satanei: „Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de Dumnezeu şi se abate de la rău.””

 

Nu e puțin lucru să fii descris de Dumnezeu ca „fără prihană” și „curat la suflet” (Iov 1:8), atât de neprihănit și de curat încât nimeni de pe pământ să nu te poată egala la vremea aceea. Să reținem că acestea sunt chiar spusele lui Dumnezeu despre Iov!

 

Chiar și după ce Iov s-a confruntat cu dezastru după dezastru, Dumnezeu a repetat ce a spus despre el, că nu mai e nimeni pe pământ ca el, că  se ține tare și altele. Apoi Dumnezeu a adăugat un element: Iov a continuat să fie la fel „deși M-ai stârnit împotriva lui ca să-l distrug fără motiv” (Iov 2:3, NTR).

 

Deși ni se oferă o imagine puternică a neprihănirii și curăției lui Iov prin modul în care a refuzat să se lase de Dumnezeu în ciuda a tot ce i s-a întâmplat și în ciuda batjocurii soției sale – „Tu rămâi neclintit în neprihănirea ta! Blestemă pe Dumnezeu și mori!” (Iov 2:9) –, cartea prezintă și un alt aspect al vieții lui Iov, înainte ca drama să înceapă.

 

6. Citește Iov 29:11-16. Ce anume din descrierea aceasta ne ajută să înțelegem mai bine secretul caracterului lui Iov?

 

Iov 29:11-16

„11 Urechea care mă auzea mă numea fericit, ochiul care mă vedea mă lăuda. 12 Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de sprijin. 13 Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. 14 Mă îmbrăcam cu dreptatea şi-i slujeam de îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta şi turban. 15 Orbului îi eram ochi şi şchiopului, picior. 16 Celor nenorociţi le eram tată şi cercetam pricina celui necunoscut”.

 

Poate că cele mai edificatoare sunt chiar cuvintele lui Iov: „și cauza pe care nu o cunoșteam, am cercetat-o în amănunțime” (Iov 29:16, BTF). Cu alte cuvinte, Iov nu doar aștepta, de exemplu, ca un cerșetor în haine zdrențuite să îi ceară ajutorul, ci era proactiv: căuta el nevoile celor de lângă el și le venea în întâmpinare.

 

Ellen G. White sugerează: „Nu așteptați ca ei [săracii] să vă atragă atenția la nevoile lor. Faceți așa cum a făcut Iov. El căuta să înțeleagă lucrul pe care nu-l cunoștea. Faceți tururi de recunoaștere și luați cunoștință de ceea ce este necesar, precum și de modul în care pot fi cel mai bine împlinite respectivele nevoi” („Mărturii pentru biserică”, vol. 5, p. 151). Acesta este un nivel de administrare a banilor și resurselor lui Dumnezeu care depășește practica multora dintre copiii lui Dumnezeu din zilele noastre.

 

Citește Isaia 58:6-8. Cum putem aplica aceste cuvinte din vechime la situația noastră de astăzi?

 

Isaia 58:6-8

„6 Iată postul plăcut Mie: dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi rupe orice fel de jug; 7 împarte-ţi pâinea cu cel flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău. 8 Atunci lumina ta va răsări ca zorile şi vindecarea ta va încolţi repede; neprihănirea ta îţi va merge înainte şi slava Domnului te va însoţi”.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO