[luni, 12 decembrie] Trupul ca un templu

 

 

Teoria dualistă despre un trup muritor și un suflet nemuritor a dat naștere la diferite teorii cu privire la corpul uman. De exemplu, pentru filozofii greci antici, corpul uman era închisoarea sufletului, care era eliberat la moarte. Ca un ecou al acestui concept păgân, astăzi mulți creștini cred că trupul este locuința temporară a sufletului nemuritor, care se va reuni cu trupul la înviere. În schimb, panteiștii au divinizat corpul uman; ei cred că Dumnezeu și universul sunt unul și același lucru. Din perspectiva lor, toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu și corpul uman este parte din substanța divină unică, integrală și universală. Fiind înconjurați de teorii contradictorii pe această temă, noi trebuie să rămânem neclintiți la ceea ce Biblia susține despre natura omului.

 

3. Citește 1 Corinteni 6:19,20 și 1 Corinteni 10:31. Ce schimbări pozitive adoptăm în stilul de viață când înțelegem că trupul nostru este „al lui Dumnezeu” și „templul Duhului Sfânt”?

 

1 Corinteni 6:19,20

„19 Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri? 20 Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu”.

 

1 Corinteni 10:31

„ Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva, să faceţi totul pentru slava lui Dumnezeu”.

 

Adam și Eva au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu (Geneza 1:26,27), lucru care se reflecta nu doar în caracterul lor, ci și în aspectul lor fizic. Fiindcă acel chip a fost pătat și chiar ascuns de prezența păcatului, lucrarea de răscumpărare înseamnă readucerea oamenilor la starea lor inițială, inclusiv a sănătății fizice, în măsura în care este posibil pentru niște ființe fără acces la pomul vieții. Această restaurare este un proces de-o viață, care se va încheia doar la a doua venire a lui Isus, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și când trupul muritor se va îmbrăca în nemurire (1 Corinteni 15:53,54).

 

Apostolul Ioan i-a scris prietenului său Gaius: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău” (3 Ioan 2). Dacă admitem că ființa umană este o entitate indivizibilă și că religia cuprinde toate aspectele vieții umane, atunci ar trebui să considerăm de asemenea că sănătatea fizică este o datorie religioasă. Ar trebui să fim călăuziți de principiul inspirat: „Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu” (1 Corinteni 10:31). Dar să nu uităm că trăim încă într-o lume în care oamenii buni pot face tot posibilul, dar să sufere totuși consecințele naturii umane păcătoase și ale mediului păcătos. Așadar, să ne încredem în Dumnezeu și să facem tot posibilul, iar rezultatele să le lăsăm în seama lui Dumnezeu!

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO