[duminică, 11 decembrie] Modelul Isus

 

 

1. Care sunt cele patru dimensiuni ale creșterii Domnului Isus menționate în Luca 2:52?

 

Luca 2:52

„Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor”.

 

Isus a fost Omul perfect, iar creșterea Sa a inclus toate dimensiunile de bază ale existenței umane. „Isus creștea în înțelepciune [mintal], în statură [fizic] și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu [spiritual] și înaintea oamenilor ” (Luca 2:52). „Mintea Sa era activă şi pătrunzătoare, cu o gândire şi o înţelepciune ce Îi depăşeau vârsta. Pe lângă acestea, caracterul Lui era armonios. Puterile minţii şi ale corpului se dezvoltau treptat, urmând legile naturale ale copilăriei. De mic, Isus a dat dovadă de o drăgălăşenie deosebită în purtare. Mâinile Sale binevoitoare erau întotdeauna gata să-i ajute pe alţii. El avea o răbdare pe care nimic nu o putea tulbura şi o onestitate care niciodată nu sacrifica integritatea. Deşi era neclintit ca o stâncă în privinţa principiilor, viaţa Sa dovedea gingăşia amabilităţii neegoiste” (Ellen G. White, „Hristos, Lumina lumii”/„Viața lui Iisus”, p. 68, 69).

 

2. Citește Matei 4:23. Cum putem implementa cât mai eficient azi cele trei aspecte ale lucrării lui Isus – învățare, predicare și vindecare?

 

Matei 4:23

„Isus străbătea toată Galileea, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care erau în norod”.

 

Dacă recunoaștem că omul este o ființă complexă și indivizibilă, atunci nu ne putem limita religia la aspectele spirituale. Adevărul ne cuprinde de fapt întreaga ființă, acoperă toată durata vieții și înglobează toate dimensiunile existenței noastre. Aspectele noastre fizice și spirituale sunt atât de bine integrate încât efectiv nu pot fi separate. Și, deși ca ființe căzute nu vom putea niciodată egala descrierea lui Isus de mai sus, prin harul lui Dumnezeu noi trebuie să-L imităm, fiindcă lucrarea de răscumpărare este aceea de a reface în om chipul Făcătorului său, de a readuce acest chip la starea de perfecțiune cu care a fost creat și de a promova dezvoltarea corpului, a minții și a sufletului. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu caută să o facă în viața poporului Său ca parte a procesului de pregătire pentru întoarcerea lui Isus.

 

Când ne comparăm cu Isus, ne putem descuraja ușor. Dar, dacă ne fixăm privirea asupra jertfei lui Hristos, vom putea evita dezamăgirea din cauza comparației între ce vedem în noi și ce vedem la Isus?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO