[vineri+sâmbătă, 2-3 decembrie] Înșelăciunile de la sfârșitul timpului

 

 

Studiu suplimentar: Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, capitolele 33 și 34

 

„Pe eroarea fundamentală a nemuririi naturale a sufletului se bazează doctrina stării conştiente în moarte, doctrină care, ca şi cea a chinului veşnic, este contrară Scripturii, raţiunii şi simțului de omenie. Potrivit credinţei populare, cei răscumpăraţi care se află în cer sunt conştienţi de tot ce se petrece pe pământ, mai ales de tot ce se întâmplă în viaţa prietenilor de care s-au despărţit. Dar cum ar putea cei morţi să fie fericiţi ştiind necazurile celor vii, fiind martori la păcatele comise de cei dragi şi văzându-i cum trec prin atâtea suferinţe, dezamăgiri şi necazuri în viaţă? De câtă fericire cerească ar avea parte cei care plutesc deasupra prietenilor lor de pe pământ? O, cât de revoltătoare este credinţa că, îndată ce suflarea părăseşte trupul, sufletul celui nepocăit este încredinţat flăcărilor iadului! Ce suferinţă cumplită trebuie să fie pentru cei care îşi văd prietenii mergând în mormânt nepregătiţi, numai pentru a începe o veşnicie de durere şi păcat!” (Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, p. 545).

 

 

Înșelăciunile de la sfârșitul timpului

 

Text de memorat:

 

2 Corinteni 11:14,15

„14 Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. 15 Nu este mare lucru dar dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii. Sfârşitul lor va fi după faptele lor”.

 

Lumea noastră actuală a ajuns o amestecătură de supranatural și mistic, sub influența filmelor de la Hollywood, care nu are nicio problemă să producă filme pe teme religioase și mistice într-un ghiveci de rătăcire și amăgire. Vechea minciună „Hotărât că nu veți muri” (Geneza 3:4) a inspirat multe din cele mai citite cărți și cele mai vizionate filme ale ultimilor zece ani, precum și multe jocuri video. Fără îndoială, suntem expuși și ispitiți la vederea acestui tărâm fermecat al lui Satana, care se poate prezenta într-o multitudine de forme, iar în unele cazuri se prezintă ascuns chiar sub poleiala științei.

 

Unele dintre cele mai înșelătoare fenomene sunt așa-zisele „experiențe din preajma morții”, când cei care au „murit” s-au reîntors la viață cu povești despre viața de dincolo. Mulți iau aceste manifestări drept o dovadă a nemuririi sufletului. De înțeles: Amăgirile din vremea sfârșitului, inclusiv misticismul, experiențele din preajma morții, reîncarnarea, necromanția, cultul strămoșilor și altele sunt subiecte periculoase de care ar trebui să fim conștienți, dar fără a ne lăsa influențați de ele.

 

 

Studiu zilnic:

 

Biblia: 2 Împărați 5 – 11

1. Din ce cauză au părăsit sirienii tabăra de război?
2. Ce dar a transportat Hazael pentru Elisei și în ce fel?
3. La ce idoli s-a închinat Iehu?
4. În ce loc a murit Atalia?

 

Ellen G. White, Rugăciunea, capitolul 11 (de la par. „Dacă vrem ca rugăciunile noastre să fie ascultate…” până la par. „Dumnezeu răspunde la rugăciune la timpul rânduit de El”)

5. Ce se întâmplă dacă ne rugăm fără să ne cunoaștem pe noi înșine?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO