[duminică, 6 noiembrie] Un mormânt sigilat

 

 

Misiunea lui Isus părea că se sfârșise și eșuase odată cu moartea Lui pe cruce. Satana reușise să-l instige pe Iuda să-L trădeze pe Mântuitorul (Luca 22:3,4; Ioan 13:26,27) și pe conducătorii preoților și pe bătrâni să ceară moartea lui Isus (Matei 26:59; 27:20). După ce Isus a fost  arestat, „toți ucenicii L-au părăsit și au fugit” (Matei 26:56), iar Petru L-a renegat de trei ori (Matei 26:69-75). Acum, Isus zăcea într-un mormânt săpat într-o stâncă, cu o piatră mare sigilată la intrare, era păzit de gărzi romane (Matei 27:57-66) și supravegheat de puteri demonice nevăzute. „Dacă ar fi putut, el [Satana] L-ar fi ținut pe Hristos încuiat în mormânt” (Ellen G. White, „Manuscript Releases”, vol. 12, p. 412). În timpul misiunii Sale pe pământ, Domnul Hristos prezisese nu doar moartea Sa pe cruce, ci și învierea Lui. Folosind limbajul oriental, care este incluziv – un segment dintr-o zi este calculat ca zi întreagă –, Isus a menționat că, „după cum Iona a stat trei zile și trei nopți în pântecele chitului, tot așa și Fiul omului va sta trei zile și trei nopți în inima pământului” (Matei 12:39,40). În alte ocazii, Isus a scos în evidență că avea să fie omorât, dar în a treia zi urma să învie (Matei 16:21; 17:22,23; 20:17-19). Conducătorii preoților și fariseii erau conștienți de aceste afirmații și au luat măsuri prin care sperau să împiedice învierea Lui.

 

1. Citește Matei 27:62-66. În ce fel aceste acțiuni au contribuit mai târziu la înmulțirea dovezilor despre învierea lui Isus?

 

Matei 27:62-66

„62 A doua zi care vine după Ziua Pregătirii, preoţii cei mai de seamă şi fariseii s-au dus împreună la Pilat 63 şi i-au zis: „Doamne, ne-am adus aminte că înşelătorul acela, pe când era încă în viaţă, a zis: ‘După trei zile voi învia’. 64 Dă poruncă dar ca mormântul să fie păzit bine până a treia zi, ca nu cumva să vină ucenicii Lui noaptea să-I fure trupul şi să spună norodului: ‘A înviat din morţi!’ Atunci, înşelăciunea aceasta din urmă ar fi mai rea decât cea dintâi.” 65 Pilat le-a zis: „Aveţi o strajă; duceţi-vă de păziţi cum puteţi”. 66 Ei au plecat şi au întărit mormântul, pecetluind piatra şi punând strajă”.

 

Toate măsurile de siguranță luate pentru a-L ține pe Isus încuiat în mormânt nu au făcut decât ca biruința Lui asupra morții și oștirilor răului să fie și mai vizibilă. De asemenea, acești bărbați cu siguranță auziseră de minunile lui Isus, iar pe unele le și văzuseră. Și cu toate acestea să
creadă ei că o gardă lângă mormânt avea să-L împiedice să învie pe Acela care a putut face atât de multe minuni? Apoi, pentru ce să își dorească o strajă la mormânt? În caz că ucenicii ar fi vrut să fure corpul ca apoi să pretindă că Isus înviase? Dacă oamenii ar fi întrebat: „Bine, atunci unde este Isus cel înviat?” ucenicii ar fi putut spune: „Doar credeți-ne pe cuvânt!”?

 

Acțiunile preoților conducători au dovedit cât de frică le era de Isus, chiar și după ce El murise. Până la urmă poate că, în străfundul inimii lor, ei se temeau că Isus chiar putea să învie.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO