[miercuri, 28 septembrie] Prețul mândriei

 

 

În Scripturi se pot observa două mari laitmotive opuse: (1) Salemul, muntele Sion, Ierusalimul și Noul Ierusalim, care reprezintă Împărăția lui Dumnezeu; (2) Babelul și Babilonul, care simbolizează domeniul contrafăcut al lui Satana. De câteva ori Dumnezeu Și-a chemat poporul afară din păgânul Babilon ca să-I slujească în Țara Promisă. De exemplu, lui Avram (mai târziu, Avraam) i-a cerut să plece din Ur, din Haldeea, în țara Canaan (Gen. 11:31 – 12:9). La sfârșitul lungului lor exil, evreii au plecat din Babilon și s-au întors la Ierusalim (Ezra 2). Și în  cartea Apocalipsa, poporul lui Dumnezeu este chemat să iasă din Babilonul de la sfârșitul timpului (Apoc. 14:8) pentru ca, în cele din urmă, să locuiască cu Dumnezeu pe muntele Sion și în Noul Ierusalim (Apoc. 14:1; 21:1-3,10).

 

4. Citește Isaia 14:12-15. Ce consecințe pe termen lung a avut mândria lui Lucifer în univers și în această lume?

 

Isaia 14:12-15

„12 Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! 13 Tu ziceai în inima ta: ‘Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei; 14 mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.’ 15 Dar ai fost aruncat în Locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!”

 

În Biblie, orașul Babilon simbolizează o putere care se opune categoric lui Dumnezeu și Împărăției Sale, iar împăratul Babilonului (cu referire precisă la Nebucadnețar) devine un simbol al mândriei. Dumnezeu îi descoperise lui Nebucadnețar că Babilonul era doar capul de aur al marii statui de imperii succesive (Daniel 2:37,38). Sfidând revelația divină, împăratul a ridicat o statuie în întregime de aur – simbolizând că imperiul lui va dura veșnic – și chiar a pretins ca toți să i se închine (Daniel 3). Ca și împăratul Tirului, împăratul Babilonului a devenit un simbol al lui Lucifer.

 

Isaia 14:3-11 descrie căderea semețului și despoticului împărat al Babilonului. Apoi, Isaia 14:12-15 se mută de pe tărâmul istoric în cel ceresc și evidențiază că o atitudine de mândrie asemănătoare a dus la căderea lui Lucifer. Textul lămurește că Lucifer a plănuit să-și înalțe tronul mai presus de toate ființele cerești și să devină „ca Cel Preaînalt” (Isaia 14:14). Era începutul unei noi și ostile stări de fapt, în care dragostea și cooperarea altruistă a lui Dumnezeu au fost puse sub semnul întrebării de egoismul și rivalitatea lui Lucifer. Vrăjmașului nu i-a fost teamă să-L acuze pe Dumnezeu de ceea ce el însuși era și să împrăștie minciuni printre îngeri. Iată misterioasele origini ale răului în univers!

 

Din cauza mândriei, putem ajunge să trăim în conflict cu persoane din jurul nostru. Concret, ce gest ai putea face astăzi pentru a reabilita relația cu o persoană care te urăște?

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO