[marți, 17 mai] Moartea Sarei

 

 

În Geneza 22:23 se găsește consemnarea nașterii Rebecăi, care anticipează căsătoria dintre ea și Isaac (Geneza 24). În același fel, consemnarea morții și îngropării soției lui Avraam, Sara (Geneza 23), anticipează căsătoria lui Avraam cu Chetura (Geneza 25:1-4).

 

4. Ce rol joacă relatarea despre moartea și îngroparea Sarei în împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu?

 

Geneza 23

„Viaţa Sarei a fost de o sută douăzeci şi şapte de ani: aceştia sunt anii vieţii Sarei. 2 Sara a murit la Chiriat-Arba, adică Hebron, în ţara Canaan, şi Avraam a venit să jelească pe Sara şi s-o plângă. 3 Avraam s-a sculat apoi dinaintea moartei sale şi a vorbit astfel fiilor lui Het: 4 „Eu sunt străin şi venetic printre voi; daţi-mi un ogor, ca loc de îngropare la voi, ca să-mi îngrop moarta şi s-o ridic dinaintea mea.” 5 Fiii lui Het au răspuns astfel lui Avraam: 6 „Ascultă-ne, domnule! Tu eşti ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru; îngroapă-ţi moarta în cel mai bun din mormintele noastre! Niciunul din noi nu te va opri să-ţi îngropi moarta în mormântul lui.” 7 Avraam s-a sculat şi s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea norodului ţării, adică înaintea fiilor lui Het. 8 Şi le-a vorbit astfel: „Dacă găsiţi cu cale să-mi îngrop moarta şi s-o iau dinaintea ochilor mei, ascultaţi-mă şi rugaţi pentru mine pe Efron, fiul lui Ţohar, 9 să-mi dea peştera Macpela, care-i a lui şi care este chiar la marginea ogorului lui; să mi-o dea în schimbul preţului ei, ca să-mi slujească drept loc pentru îngropare în mijlocul vostru.” 10 Efron era şi el acolo în mijlocul fiilor lui Het. Şi Efron, Hetitul, a răspuns lui Avraam în auzul fiilor lui Het şi în auzul tuturor celor ce treceau pe poarta cetăţii: 11 „Nu, domnul meu, ascultă-mă! Îţi dăruiesc ogorul şi-ţi dăruiesc şi peştera care este în el. Ţi le dăruiesc în faţa fiilor norodului meu, şi îngroapă-ţi moarta.” 12 Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea norodului ţării. 13 Şi a vorbit astfel lui Efron în auzul norodului ţării: „Ascultă-mă, te rog! Îţi dau preţul ogorului. Primeşte-l de la mine, şi-mi voi îngropa moarta în el.” 14 Şi Efron a răspuns astfel lui Avraam: 15 „Domnul meu, ascultă-mă! O bucată de pământ de patru sute de sicli de argint – ce este aceasta între mine şi tine? Îngroapă-ţi dar moarta!” 16 Avraam a înţeles pe Efron. Şi Avraam a cântărit lui Efron preţul cumpărării despre care vorbise, în faţa fiilor lui Het: patru sute de sicli de argint, care mergeau la orice negustor. 17 Ogorul lui Efron din Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, ogorul şi peştera din el şi toţi copacii care se aflau în ogor şi în toate hotarele lui de jur împrejur 18 au fost întărite astfel ca moşie a lui Avraam, în faţa fiilor lui Het şi a tuturor celor ce treceau pe poarta cetăţii. 19 După aceea, Avraam a îngropat pe Sara, nevastă-sa, în peştera din ogorul Macpela, care este faţă în faţă cu Mamre, adică Hebron, în ţara Canaan. 20 Ogorul şi peştera din el au fost întărite astfel lui Avraam ca ogor pentru înmormântare, de către fiii lui Het”.

 

Faptul că moartea Sarei este menționată imediat după episodul cu jertfirea lui Isaac sugerează posibilitatea ca ea să fi fost afectată de acest incident, care aproape că l-a costat viața pe fiul ei. Într-un anumit sens, și Sara a fost implicată în testul dat de soțul ei, la fel cum a fost implicată și în călătoriile și lipsa lui ocazională de credință (Geneza 12:11-13).

 

Sara nu era genul de femeie care să tacă în chestiuni importante sau care o deranjau (compară cu Geneza 16:3-5; 18:15; 21:9,10). Absența și tăcerea ei, chiar și momentul morții ei după acest dramatic eveniment, spun mai multe despre relevanța ei în cadrul evenimentelor decât ar fi spus-o prezența ei fizică. Faptul că este menționată vârsta înaintată a Sarei (Geneza 23:1), ca un ecou al vârstei înaintate a lui Avraam (Geneza 24:1), arată importanța ei în această desfășurare de fapte.

 

De fapt, Sara este singura femeie din Vechiul Testament căreia i se menționează anii, ceea ce dovedește rolul central pe care îl ocupă în relatare. Accentul pus pe achiziționarea locului de înmormântare a Sarei (care acoperă cea mai mare parte din capitol), mai degrabă decât pe moartea ei, subliniază legătura cu Țara Promisă.

 

Deja precizarea că Sara a murit „în țara Canaan” (Geneza 23:2) subliniază că moartea ei este ancorată în promisiunea făcută de Dumnezeu cu privire la țară. Sara este prima persoană din clanul lui Avraam care a murit și a fost îngropată în Țara Promisă. Îngrijorarea lui Avraam cu privire la statutul său de „străin și venetic” (Geneza 23:4) și argumentul cu care a insistat pe lângă fiii lui Het arată că el este interesat nu doar de procurarea unui loc de înmormântare, ci, în primul rând, de așezarea în țară pentru totdeauna.

 

Astăzi sau mâine fă-ți timp să consolezi o persoană care a suferit recent pierderea unei persoane dragi.

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO