[sâmbătă, 2 aprilie] Căderea în păcat

 

 

Text de memorat:

 

Geneza 3:15

„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”

 

Împreună cu tot ce Dumnezeu le-a dat primilor noștri părinți în Eden a fost și avertizarea: „Poți să mănânci, după plăcere, din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit” (Geneza 2:16,17). Această avertizare de a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului (Geneza 2:16,17) ne arată că, deși aveau să cunoască binele, Adam și Eva nu aveau să cunoască răul.

 

Cu siguranță putem înțelege de ce, nu-i așa?

 

De asemenea, și amenințarea cu moartea, care a însoțit avertizarea privind neascultarea (Geneza 2:17), avea să se adeverească: ei aveau să moară (Geneza 3:19). Nu doar că le-a fost interzis să mănânce din pom, dar au și fost alungați din Grădina Edenului (Geneza 3:24) și astfel nu au mai avut acces la ceea ce le-ar fi putut oferi viața veșnică lor, acum niște păcătoși (Geneza 3:22).

 

Totuși, în toată această tragedie, vine și o speranță, care se găsește în Geneza 3:15, numită Protoevanghelia sau „prima făgăduință a Evangheliei”. Da, acest verset conține prima promisiune a Evangheliei care apare în Biblie, este prima dată când oamenilor li se spune că, în ciuda căderii, Dumnezeu a creat o cale de scăpare pentru noi toți.

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: Exodul 23–29
1. Ce a promis Domnul că va trimite înaintea evreilor pentru a-i izgoni pe canaaniți?
2. Cine urma să îi dea lui Moise tablele Legii?
3. Care din perdelele cortului avea pe ea heruvimi?
4. Ce culoare aveau rodiile mantiei de sub efod?

 

Ellen G. White: „Evanghelizare”, subcapitolul „Interpretările greșite cu privire la Trinitate”
5. Ce fel de viață era în Domnul Hristos? Standard_

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO