[miercuri, 6 aprilie] Soarta șarpelui

 

 

4. Citește Geneza 3:15. Ce i-a promis Domnul șarpelui și ce speranță se întrevede în versetul acesta?

 

„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”

 

 

Dumnezeu Își începe judecata cu șarpele, pentru că el este cel care a început întreaga dramă. În același timp, șarpele este singura ființă blestemată în acest episod.

 

Ajungem aici la un fel de răsturnare a procesului de creație. În timp ce creația a dus la viață, la evaluarea că lucrurile create sunt bune și la binecuvântări, judecata duce la moarte, la rău și la blesteme – dar și la speranță și la perspectiva salvării. Alături de sumbra imagine a șarpelui zdrobit care mănâncă țărână (Geneza 3:14) strălucește speranța salvării pentru omenire, care apare în forma unei profeții. Dinainte chiar de condamnarea lui Adam și a Evei, care va urma, Domnul le dă speranța răscumpărării (Geneza 3:15). Da, au păcătuit; da, vor suferi din cauza păcatului lor și, da, vor și muri tot din cauza păcatului lor. Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, există speranța supremă, speranța
mântuirii.

 

5. Cum este dezvăluit în textele următoare planul de mântuire, împreună cu marea luptă? Compară Geneza 3:15 cu Romani 16:20; Evrei 2:14 și Apocalipsa 12:17.

 

Romani 16:20

„Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi! Amin”.

 

 Evrei 2:14

„Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe Diavolul…”

 

Apocalipsa 12:17

„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos”.

 

Să observăm asemănările dintre Geneza 3:15 și Apocalipsa 12:17 – balaurul (șarpele), mâniat (vrăjmășie); sămânța; femeia din Eden și femeia din Apocalipsa 12:17. Bătălia (marea luptă), care s-a mutat în Eden odată cu căderea în păcat, va continua până la sfârșitul timpului. Totuși, promisiunea că Satana va fi înfrânt a fost deja făcută în Eden, prin zdrobirea capului șarpelui – o temă mai clar prezentată în Apocalipsa, care descrie dispariția lui pentru totdeauna (Apocalipsa 20:10). Cu alte cuvinte, încă de la început, omenirii i s-a dat speranța că va exista o cale de scăpare din tot haosul cumplit care s-a instalat odată cu cunoașterea răului, o speranță pe care o putem nutri cu toții
chiar acum.

 

De ce este mângâietor să vedem că încă din Eden, de acolo de unde au început pe pământ păcatul și răul, Domnul a început să-Și dezvăluie planul de mântuire?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO