[sâmbătă, 12 februarie] Isus, Mijlocitorul noului legământ

 

 

Text de memorat:

 

Evrei 8:6

„Dar, acum, Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui Mijlocitor este El e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune”.

 

Prin faptul că a trăit o viață desăvârșită și apoi a murit în locul nostru, Isus a fost Mijlocitorul unui legământ nou, mai bun, între noi și Dumnezeu. Prin moartea Sa, El a anulat pedeapsa cu moartea pe care încălcările noastre o impuneau și a făcut posibilă realitatea unui nou legământ.

 

Adevărul acesta este lămurit în Evrei 10:5-10, unde se spune despre Isus că a dat dovadă de ascultarea desăvârșită pe care legământul o cerea. Pasajul face referire la Psalmul 40, care vorbește despre dorința lui Mesia de a oferi o ascultare totală: „Iată-mă că vin! În sulul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Și Legea Ta este în fundul inimii mele” (vers. 7, 8). „În contextul original, expresia «să fac voia Ta» descria ascultarea de voia lui Dumnezeu. Autorul Epistolei către evrei folosește expresia aceasta pentru a arăta că sacrificiul lui Hristos a împlinit voia lui Dumnezeu, făcând o ispășire care a fost acceptată, dar pe care jertfa animalelor nu o putea face.” – „The SDA Bible Commentary”, vol. 7, p. 460.

 

Pentru Pavel, psalmul acesta a căpătat o semnificație deosebită odată cu întruparea lui Isus. Mântuitorul a fost întruchiparea ascultării din cadrul noului legământ. El este Modelul nostru. Am fost mântuiți nu doar datorită morții Sale, ci și datorită ascultării Sale desăvârșite.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO