[miercuri, 17 noiembrie] Nu este prea greu pentru tine

 

 

Deuteronomul 30 începe cu Domnul care spune ce se va întâmpla dacă poporul se va pocăi și se va întoarce de la căile lui rele. Ce făgăduințe minunate le sunt prezentate!

 

4. Care sunt făgăduințele pe care Dumnezeu li le oferă israeliților, în ciuda faptului că versetele de mai jos vorbesc despre ce avea să li se întâmple dacă nu ascultau? Ce ne învață acest lucru despre harul lui Dumnezeu?

 

Deuteronomul 30:1-10

„Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea şi blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor între care te va risipi Domnul, Dumnezeul tău, 2 dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, şi dacă vei asculta de glasul Lui din toată inima ta şi din tot sufletul tău, tu şi copiii tăi, potrivit cu tot ce-ţi poruncesc azi, 3 atunci Domnul, Dumnezeul tău, va aduce înapoi robii tăi şi va avea milă de tine, te va strânge iarăşi din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăştia Domnul, Dumnezeul tău. 4 Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar şi de acolo te va strânge Domnul, Dumnezeul tău, şi acolo Se va duce să te caute. 5 Domnul, Dumnezeul tău, te va aduce în ţara pe care o stăpâneau părinţii tăi şi o vei stăpâni; îţi va face bine şi te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi. 6 Domnul, Dumnezeul tău, îţi va tăia împrejur inima ta şi inima seminţei tale şi vei iubi pe Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, ca să trăieşti. 7 Domnul, Dumnezeul tău, va face ca toate aceste blesteme să cadă peste vrăjmaşii tăi, peste cei ce te vor urî şi te vor prigoni. 8 Şi tu te vei întoarce la Domnul, vei asculta de glasul Lui şi vei împlini toate aceste porunci pe care ţi le dau astăzi. 9 Domnul, Dumnezeul tău, te va umple de bunătăţi, făcând să propăşească tot lucrul mâinilor tale, rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, căci Domnul Se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinţilor tăi, 10 dacă vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, păzind poruncile şi rânduielile Lui, scrise în cartea aceasta a legii, dacă te vei întoarce la Domnul, Dumnezeul tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău”.

 

Cu siguranță suna foarte încurajator. Totuși, ideea nu era că nu conta dacă se abăteau de la ce poruncise Dumnezeu. Domnul nu oferă nimănui har ieftin. Mai curând, făgăduințele ar fi trebuit să le arate dragostea lui Dumnezeu și, astfel, ca răspuns, ei să Îl iubească, la rândul lor, arătându-și dragostea prin ascultarea de ce le spusese să facă.

 

5. Ce le spune Domnul în versetele următoare? Care este făgăduința de bază din aceste versete și la ce texte din Noul Testament te poți gândi care reflectă aceeași promisiune?

 

Deuteronomul 30:11-14

„11 Porunca aceasta pe care ţi-o dau eu azi nu este mai presus de puterile tale, nici departe de tine. 12 Nu este în cer, ca să zici: ‘Cine se va sui pentru noi în cer şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?’ 13 Nu este nici dincolo de mare, ca să zici: ‘Cine va trece pentru noi dincolo de mare şi să ne-o aducă, pentru ca s-o auzim şi s-o împlinim?’ 14 Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta şi în inima ta, ca s-o împlineşti”.

 

Cu acest limbaj frumos și cu această logică solidă, să urmărim apelul care le este adresat. Domnul nu cere din partea lor ceva greu de făcut. Porunca lui Dumnezeu nu este „mai presus de puterile lor” sau „greu” de înțeles pentru ei. Și nu este nici prea departe de ei ca s-o împlinească. Nu este tocmai sus, în cer, atât de departe încât cineva trebuie să le-o aducă; nici nu este peste mări, într-un loc inaccesibil lor. În schimb, Domnul spune: „Dimpotrivă, este foarte aproape de tine, în gura ta și în inima ta, ca s-o împlinești” (Deuteronomul 30:14). Cu alte cuvinte, o cunoști destul de bine ca să o poți rosti și este în inima ta, așa că știi că trebuie să o împlinești. Prin urmare, nu există nicio scuză pentru neascultare. „Toate poruncile lui Dumnezeu transmit și puterea necesară pentru împlinirea lor.” – Ellen G. White, „Parabolele Domnului Hristos”, p. 333 De fapt, apostolul Pavel citează unele dintre aceste versete în contextul mântuirii în Hristos, prin ele făcând referire la neprihănirea prin credință (vezi Romani 10:6-10).

 

Iar apoi, după aceste versete din Deuterenomul, copiilor lui Israel li se spune să aleagă viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul. Și dacă, prin har și prin credință, ei aleg viața, o vor avea.

 

Lucrurile nu stau diferit astăzi, nu-i așa?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO