[duminică, 14 noiembrie] Pomul vieții

 

 

Nimeni dintre noi nu a cerut să fie aici, nu-i așa? Nu am ales să fim aduși la existență, cum nu am ales nici locul și timpul când să ne naștem și cine să fie părinții noștri.

 

La fel au stat lucrurile și cu Adam și cu Eva. Ei nu au ales să fie creați de Dumnezeu mai mult decât a putut alege o frunză, o piatră sau un munte. Ca ființe umane, ni s-a oferit nu doar existența (o piatră are existență) și nu doar viața (o amibă are viață), ci viața ca ființe raționale libere, făcute după chipul lui Dumnezeu.

 

Dar nu noi am ales nici să fim aduși la existență ca ființe raționale libere, făcute după chipul lui Dumnezeu. Totuși, ce ne oferă Dumnezeu este alegerea de a continua să existăm. Îndemnul Său este să alegem viața, viața veșnică în El, pe care o putem avea prin Isus, datorită jertfei Sale.

 

1. Care sunt cele două opțiuni pe care Dumnezeu i le-a prezentat lui Adam?

 

Geneza 2:8,9

„8 Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise. 9 Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului”.

 

Geneza 2: 15-17

„15 Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului ca s-o lucreze şi s-o păzească. 16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci, după plăcere, din orice pom din grădină, 17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”

 

Geneza 3:22,23

„22 Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.” 23 De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să lucreze pământul, din care fusese luat”.

 

„În mijlocul Edenului creştea pomul vieţii al cărui fruct avea puterea să perpetueze viaţa. Dacă ar fi ascultat de Dumnezeu, Adam ar fi continuat să aibă acces la acest pom şi ar fi trăit veşnic, dar, după ce a păcătuit, i s-a interzis să mai mănânce din pomul vieţii şi a devenit supus morţii. Sentinţa divină: «Ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce» indică dispariţia completă.” – Ellen G. White, „Tragedia veacurilor”, pp. 532–533

 

Așadar, chiar de la început, Biblia ne oferă posibilitatea de a alege între cele două opțiuni: viața veșnică, pe care ar fi trebuit inițial să o avem, și moartea veșnică, ceea ce, într-un anumit sens, înseamnă să ne întoarcem la neantul din care am provenit la început.

 

De asemenea este interesant și cum „pomul vieții”, despre care Scriptura spune că oferă nemurirea și care apare pentru prima dată în prima carte a Bibliei, reapare în ultima carte. Citește Apocalipsa 2:7 și 22:2,14. Mesajul este că, deși ar fi trebuit să avem acces la pomul vieții, din cauza păcatului am pierdut acest acces; apoi, la sfârșit, odată ce problema păcatului va fi rezolvată pe deplin datorită lui Isus și planului de mântuire, cei mântuiți, aceia care au ales viața, vor avea din nou acces la pomul vieții.

 

Gândește-te: Cum alegem viața sau moartea prin alegerile noastre zilnice?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO