[luni, 20 septembrie] Numărătoarea inversă

 

 

Pe Muntele Măslinilor, Isus a prezentat în linii mari istoria, atunci când a răspuns la întrebările ucenicilor: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului acestuia?” (Matei 24:3).

 

Bine-cunoscuta predică a lui Isus consemnată în Matei 24 acoperă cronologia istorică neîntreruptă din zilele Sale până la a doua Sa venire și după aceea.

 

Isus a vrut să-i dea poporului Său de-a lungul veacurilor o schiță estimativă a programului divin pentru profețiile din vremea sfârșitului, astfel încât cei care trăiesc chiar în acel timp să fie pregătiți pentru evenimentul suprem. El dorește ca noi să ne putem odihni încrezători în dragostea Lui, chiar și atunci când totul din jurul nostru se destramă.

 

Adventiștii cunosc bine descrierea lui Daniel despre „vremea de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile” (Daniel 12:1). Isus vrea ca noi să fim pregătiți pentru aceste evenimente care preced cea de-a doua Sa venire.

 

2. Cum va fi venirea Lui? Cum putem evita să ne lăsăm înșelați?

 

Matei 24:4-8

„4 Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva. 5 Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ Şi vor înşela pe mulţi. 6 Veţi auzi de războaie şi veşti de războaie: vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi atunci. 7 Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie, împotriva altei împărăţii şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi. 8 Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor”.

 

Matei 24:23-31

„23 Atunci, dacă vă va spune cineva: ‘Iată, Hristosul este aici sau acolo!’, să nu-l credeţi. 24 Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi proroci mincinoşi, vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. 25 Iată că v-am spus mai dinainte. 26 Deci, dacă vă vor zice: ‘Iată-L în pustie’, să nu vă duceţi acolo! ‘Iată-L în odăiţe ascunse’, să nu credeţi. 27 Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului. 28 Oriunde va fi stârvul[a], acolo se vor aduna vulturii. 29 Îndată, după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor vor fi clătinate. 30 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă. 31 El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă”.

 

Venirea lui Isus va fi un eveniment literal de la sfârșitul timpului. Ținând seama de spațiul acordat întoarcerii Sale în profeție, și chiar în predicile lui Isus, acesta este un lucru important.

 

Ultima dată când a avut loc un eveniment mondial culminant, doar opt oameni în toată lumea au fost gata pentru el. Isus compară caracterul neașteptat al revenirii Sale cu acel eveniment – potopul (Matei 24:37-39). Dar, deși nimeni nu știe ziua sau ceasul celei de-a doua veniri (Matei 24:36), Dumnezeu a lăsat pentru noi o numărătoare inversă profetică (sau un cronometru profetic) pe care o putem vedea desfășurându-se în lume, în jurul nostru.

 

3. Ni s-a dat un rol de îndeplinit în această dramă profetică. În ce constă partea ta? Concentrează-te asupra pasajului din Matei 24:9-14.

 

„9 Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele Meu. 10 Atunci, mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii. 11 Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. 12 Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci. 13 Dar cine va răbda până la sfârşit va fi mântuit. 14 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul”.

 

În acest conflict cosmic, noi suntem mai mult decât observatori. Trebuie să fim participanți activi în răspândirea Evangheliei până la marginile lumii, iar aceasta înseamnă că și noi vom avea de înfruntat persecuție.

 

Ce înseamnă să „răbdăm până la sfârșit”? Cum reușim? Ce alegeri trebuie să facem în fiecare zi ca să nu cădem de la credință așa cum au făcut și vor mai face mulți?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO