[sâmbătă, 11 septembrie] Profetul neliniștit

 

 

Text de memorat:

 

Iona 4:11

„Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai mult de o sută douăzeci de mii de oameni, care nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulţime de vite!”

 

Una dintre cele mai interesante relatări din Scriptură este, probabil, cea despre Iona. Iată-l acolo, un profet al lui Dumnezeu, chemat de Dumnezeu, și totuși ce face? El fuge de chemarea Domnului. Apoi, după ce este convins într-un mod dramatic să se răzgândească și să asculte, el se supune, însă numai pentru a se plânge că poporul la care a fost chemat să dea mărturie s-a pocăit și a fost cruțat de la nimicirea pe care, după cum gândea el, ar fi meritat-o.

 

Ce exemplu de om fără liniște, fără pace interioară – până la punctul în care, la un moment dat, strigă: „Acum, Doamne, ia-mi viața, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc!” (Iona 4:3).

 

Isus Însuși a făcut referire la istoria lui Iona, spunând: „Bărbații din Ninive se vor scula alături de neamul acesta în ziua judecății și-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decât Iona” (Matei 12:41). Într-adevăr, mai mare decât Iona! Dacă nu, El nu putea fi Mântuitorul nostru.

 

Săptămâna aceasta vom studia despre Iona și vom vedea ce putem învăța din lipsa lui de liniște, de pace.

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Romani 12–1 Corinteni 2

1. Ce anume spune Pavel că „atârnă” de noi?
2. Ce suntem sfătuiți să facem în privința părerilor îndoielnice?
3. Cum se numea biserica unde sora Fivi era diaconeasă?
4. Ce lucruri sunt o nebunie pentru omul firesc? (2:14)

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Accentul pus pe cântatul cu întreaga adunare”

5. De ce anume trebuie să ne străduim să ne apropiem cât mai mult?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO