[joi, 16 septembrie] O stradă cu dublu sens

 

 

Iona pare să aibă mai multă bătaie de cap decât era cazul. Ninive era o cetate periculoasă, dar în experiența lui Iona nu locuitorii cetății par să fie problema. Ei înțeleg mesajul și se pocăiesc repede. Iona, misionarul, pare să fie veriga slabă în această istorie de misiune.

 

În această relatare, Dumnezeu este pe urmele unui profet șovăielnic pentru că știe că Iona are nevoie de călătoria misionară la Ninive la fel de mult cum au locuitorii cetății nevoie să audă solia misionară.

 

7. Citește cartea Iuda. Cum putem „să ne ținem în dragostea lui Dumnezeu” (Iuda 21)? Ce înseamnă acest lucru?

 

Iuda 21

„…ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică”.

 

În această scurtă carte din Noul Testament, Iuda ne îndeamnă astfel în versetul 21: „Țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viața veșnică.”

 

Experimentarea personală a dragostei și a îndurării lui Dumnezeu nu este un eveniment care se întâmplă o singură dată. O modalitate sigură de a ne ține în dragostea lui Dumnezeu este de a-i căuta și a-i atinge pe ceilalți cu mesajul  Evangheliei. În versetele următoare, Iuda ne spune să-i mustrăm pe cei ce se despart de noi („aveți milă de cei ce se îndoiesc”, NTR) și să căutăm să-i mântuim pe unii, „smulgându-i din foc” (vers. 22).

 

8. Ce se spune în versetele de mai jos și care este legătura cu istoria lui Iona?

 

Iuda 20-23

„20 Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt, 21 ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa veşnică. 22 Mustraţi pe cei ce se despart de voi; 23 căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgându-i din foc; de alţii iarăşi fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne”.

 

Dumnezeu l-a chemat pe Iona să meargă la Ninive pentru că, probabil, înainte de această chemare deosebită profetul nu se gândise prea mult la relația lui cu asirienii. Poate că Iona știa că nu îi plăcea pe asirieni, dar habar nu avea cât de  mult îi ura sau în ce extreme avea să cadă pentru a-i evita, chiar și după ce a primit chemarea. Iona nu era pregătit să aibă un locuitor din Ninive ca vecin în cer. El nu învățase să iubească așa cum iubește Dumnezeu. Dumnezeu l-a chemat pe Iona să meargă la Ninive pentru că El îi iubea pe locuitorii acestei cetăți și îi voia în Împărăția Sa. Dar Dumnezeu l-a chemat pe Iona pentru că îl iubea și pe el. El  voia ca Iona să crească și să se asemene tot mai mult cu El, pe măsură ce lucrau împreună. Dorea ca Iona să găsească adevărata odihnă, care derivă doar dintr-o relație mântuitoare cu El și din a face Sa, care include și legătura cu alții și îndreptarea lor spre credința și nădejdea pe care noi le avem.

 

Cât de mult timp petreci lucrând pentru salvarea altora? În sens spiritual, cum ne conduce acest gen de lucrare să găsim adevărata odihnă în Isus?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO