[miercuri, 4 august] Relații principiale

 

 

Inițial, istoria lui Iosif în Egipt ia o întorsătură favorabilă. El și-a încredințat viața în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu îl binecuvântează, ridicându-l pe niște culmi pe care fiul lui Iacov nu și le imaginase, în casa lui Potifar.

 

5. Cum ar putea fi văzute binecuvântările lui Dumnezeu în viața lui Iosif în mod practic? Cum sunt relațiile lui interpersonale?

 

Geneza 39:1-6

„Iosif a fost dus în Egipt, şi Potifar, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat de la ismaeliţii care-l aduseseră acolo. 2 Domnul a fost cu Iosif, aşa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. 3 Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el şi că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. 4 Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai-mare peste casa lui şi i-a încredinţat tot ce avea. 5 De îndată ce Potifar l-a pus mai-mare peste casa lui şi peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat casa egipteanului din pricina lui Iosif, şi binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el: fie acasă, fie la câmp. 6 Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea şi n-avea altă grijă decât să mănânce şi să bea. Dar Iosif era frumos la statură şi plăcut la chip”.

 

Deși Iosif pare să se înțeleagă foarte bine cu Potifar și relațiile sale cu personalul casei par să fie bune, necazul pândește la ușă. Cineva din casă nu are liniște.

 

6. Cu ce problemă de relație se confruntă Iosif? Cum alege el să o gestioneze?

 

Geneza 39:7-10

„7 După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif şi a zis: „Culcă-te cu mine!” 8 El n-a voit şi a zis nevestei stăpânului său: „Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă şi mi-a dat pe mână tot ce are. 9 El nu este mai mare decât mine în casa aceasta şi nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti nevasta lui. Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?” 10 Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce şi să se împreune cu ea”.

 

Iosif are o problemă cu soția lui Potifar. Poate că ar trebui să reformulăm astfel: Soția lui Potifar are o problemă. Ea se uită la ceilalți ca la niște „lucruri” care pot fi manipulate și folosite. Ea vrea să îl „folosească” pe Iosif. Iosif este descris ca fiind „frumos la statură și plăcut la chip” (Geneza 39:6). Rareori Biblia menționează trăsăturile fizice ale oamenilor, pentru că Dumnezeu „nu se uită la ce se uită omul; omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă” (1 Samuel 16:7). În ciuda insistențelor acestei femei nelegiuite, Iosif face ceva în aparență în dezavantajul lui. El aplică principiile biblice la toate relațiile – în cazul acesta, la cea cu soția lui Potifar. Principiile biblice referitoare la relații nu sunt demodate, după cum oricine a suferit consecințele păcatului poate să adeverească (adică toți).

 

Relatarea biblică subliniază că acesta nu era un caz izolat, o ispită cu care se confrunta doar atunci. Soția lui Potifar îl urmărise în repetate ocazii (Geneza 39:10). Iosif a încercat să-i explice motivația deciziei sale (Geneza 39:8,9), dar aceasta nu a părut să funcționeze.

 

Iosif și-a dat seama că nu poate controla alegerile celorlalți. Totuși, el s-a hotărât să trăiască, să iubească și să-i trateze pe cei din jurul lui într-un mod care să-L onoreze pe Dumnezeu. Iosif a învățat să trăiască în prezența lui Dumnezeu. Această cunoaștere l-a ajutat să reziste ispitei.

 

Ai încercat să aplici principiile biblice la toate relațiile tale, chiar și la cele în care celălalt nu le aplică? Ce s-a întâmplat? Citește Matei 5:43-48. De ce este important să trăiești astfel?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO