[sâmbătă, 24 iulie] „Veniți la Mine…”

 

 

Text de memorat:

 

Matei 11:28

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă”.

 

Ce promisiune minunată ne-a oferit Isus! La urma urmei, cine dintre noi nu s-a simțit din când în când împovărat, dacă nu din cauza muncii (deși de multe ori așa este), măcar din cauza trudei și a greutăților pe care viață însăși le aduce cu sine? Și aici Isus ne spune că știe prin ce trecem și că ne poate ajuta, dacă Îi permitem să o facă. Iar apoi, după ce ne spune să luăm jugul Lui, Isus continuă: „Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea este ușoară” (Matei 11:30). Cu alte cuvinte: Lasă jugurile și poverile pe care le cari (dă-Mi-le Mie) și ia-le în schimb pe ale Mele asupra ta, căci ale Mele sunt mai ușor de dus.

 

Cum putem experimenta odihna despre care vorbește Isus? Până la urmă, trăim într-o lume în care, după căderea în păcat, Domnul i-a spus lui Adam: „În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea” (Geneza 3:19). Așadar, am cunoscut ce înseamnă să muncești și să cari poveri care par mult prea greu de dus, cel puțin dacă le ducem singuri.

 

 

Studiu la rând:

Biblia: Ioan 12–18

1. Care profet a scris despre oamenii care aveau „să nu înțeleagă cu inima”?
2. Cum a motivat Domnul faptul că avea să Se arate ucenicilor, și nu lumii?
3. De ce uită femeia suferința produsă de durerile nașterii?
4. Ce a spus Domnul că face oricine este din adevăr?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Lecțiile Marelui Învățător”

5. Cum era Domnul Isus, când trecea prin orașe și sate?

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO