[joi, 8 aprilie] Noul Legământ

 

 

În aceste pasaje din Vechiul Testament se menționează pentru prima dată despre „noul legământ”. El este așezat în contextul întoarcerii copiilor lui Israel din exil și vorbește despre binecuvântările pe care ei le vor primi de la Dumnezeu. Din nou, ca în toate celelalte cazuri, Dumnezeu este cel care inițiază legământul și care îl va împlini prin harul Său.

 

De asemenea, observă și limbajul folosit aici. Dumnezeu vorbește despre scrierea Legii Lui în inima lor și, folosind limbajul tipic legământului cu Avraam, spune că va fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Lui. Astfel, la fel ca mai înainte, legământul nu este doar un acord cu caracter juridic obligatoriu, așa cum se încheie în tribunalele de azi, ci se ocupă cu ceva mai mult.

 

6. Care este elementul-cheie care străbate versetele de mai jos? Ce vrea să facă Dumnezeul cu poporul Lui? Ieremia 31:33. Compară cu Exodul 6:7, care prezintă în detaliu o parte din legământul făcut cu Israel.

 

Ieremia 31:33

„Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu”.

 

Exodul 6:7

„Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii”.

 

 

7. Care este lucrul principal pe care Domnul îl face și care pune bazele acestei relații?

 

Ieremia 31:34

„Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său, zicând: ‘Cunoaşte pe Domnul!’ Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.””

 

 Ioan 17:3

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu”.

 

 

În Ieremia 31:31-34 se pot vedea atât elementul harului, cât și cel al ascultării, la fel ca în legămintele de odinioară. Dumnezeu le va ierta păcatele, va intra într-o relație cu ei și va revărsa harul Său în viața lor. Drept urmare, oamenii Îl vor asculta în mod natural; nu într-un mod mecanic, ci pur și simplu pentru că Îl cunosc, pentru că Îl iubesc și pentru că vor să-I slujească. Acest lucru surprinde esența relației de legământ pe care Domnul o caută cu poporul Lui.

 

Cum înțelegi ideea că Legea este scrisă în inima noastră? Înseamnă că ea devine subiectivă și personală, ceva care să fie interpretat și pus în aplicare potrivit cu ceea ce este în inima noastră? Sau înseamnă altceva? Dacă da, ce anume?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO