[sâmbătă, 3 aprilie] Abecedarul legământului

 

 

Text de memorat: 

 

Exodul 19:5

„Acum, dacă veţi asculta glasul meu şi dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu”.

 

Studiul din săptămâna trecută s-a încheiat cu căderea omenirii din cauza păcatului primilor noștri părinți. Cel din săptămâna aceasta este un rezumat al întregului trimestru, deoarece vom dedica fiecare zi din ea analizării primelor legăminte. Acestea au fost, în felul lor, manifestări ale adevărului pe care îl avem despre adevăratul legământ, cel ratificat la Calvar prin sângele lui Isus, cel în care noi, creștinii, intrăm împreună cu Domnul nostru.

 

Începem cu legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Noe, ca să-i salveze, pe el și pe familia lui, de la distrugere. Continuăm cu legământul încheiat cu Avraam, atât de plin de făgăduințe și pentru noi. Apoi urmează legământul de la Sinai și importanța a ceea ce a fost proclamat acolo. În cele din urmă vom analiza noul legământ, cel spre care toate celelalte au arătat. Bineînțeles, toate aceste legăminte vor fi studiate mai în profunzime în următoarele săptămâni. Săptămâna aceasta este doar o mică prezentare.

 

Studiul pe scurt: Ce înseamnă cuvântul „legământ”? Care sunt elementele care alcătuiesc un legământ? Care a fost legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Noe? Ce speranță s-a găsit în legământul cu Avraam? Ce roluri au credința și faptele în partea de legământ care îi revine omului? Este legământul doar o înțelegere, un contract, sau are și un aspect relațional? Care este esența „noului legământ”?

 

 

Studiu la rând:

 

Biblia: Mica 4–Naum 3

1. Unde îi cere Domnul poporului: „Răspunde-Mi!”?
2. Despre cine se spune că „vor pune mâna la gură și își vor astupa urechile”?
3. Unde scrie că „Domnul cunoaște pe cei ce se încred în El”?
4. Cum se numea „cetatea care ședea între râuri”?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”, subcapitolul „Vizitele misionare”

5. Ce pot să realizeze, prin lucrarea personală, unii oameni cu talente obișnuite?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO