[miercuri, 31 martie] La pomul cunoștinței binelui și răului

 

 

„Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: «Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit»” (Geneza 2:16,17). Testul acesta le-a oferit lui Adam și Evei posibilitatea de a-și exersa liberul-arbitru. De asemenea, testul le-a oferit ocazia de a răspunde pozitiv sau negativ la relația lor cu Creatorul. El mai arată și că Dumnezeu i-a făcut ființe morale libere. La urma urmei, dacă n-ar fi avut posibilitatea de a nu asculta, de ce S-ar mai fi preocupat Domnul, de la bun început, să-i avertizeze cu privire la ascultare?

 

„Tot ceea ce a avut loc înainte de capitolul 2 a pavat calea spre acest punct culminant [Geneza 2:16-17]. Viitorul rasei umane se concentrează în jurul acestei singure opreliști. Omul nu trebuie să fie dezorientat de o mulțime de chestiuni. O singură poruncă trebuie avută în vedere. Astfel, prin faptul că a restrâns numărul interdicțiilor la una singură, Iehova oferă dovezi ale milei Sale. În plus, pentru a demonstra că această singură poruncă nu este grea, Domnul o așază în contextul unei permisiuni mai cuprinzătoare: «din orice pom din grădină»” — H. C. Leupold, „Exposition of Genesis”, vol. 1, p. 127.

 

Prin chemarea adresată lui Adam și Evei de a asculta de voia Lui, Dumnezeu le-a spus: Eu sunt Creatorul vostru și v-am făcut după chipul Meu. Viața voastră este susținută de Mine, căci în Mine aveți viața, mișcarea și ființa. V-am oferit toate lucrurile necesare bunăstării și fericirii voastre (subzistență, casă, tovărășie umană) și v-am făcut stăpâni ai lumii de sub Mine. Dacă sunteți dispuși să susțineți această relație cu Mine pentru că Mă iubiți, atunci Eu voi fi Dumnezeu vostru, iar voi veți fi copiii Mei. Puteți afirma această relație și încrederea pe care ea o implică ascultând pur și simplu de porunca aceasta specifică.

 

Până la urmă, relația noastră cu Dumnezeu poate fi eficientă și de durată doar dacă noi alegem în mod liber să acceptăm voia Lui. Respingerea voii Sale înseamnă, în esență, să pretindem să fim independenți de El. Acest lucru arată că noi credem că nu avem nevoie de El. Este o alegere care duce la cunoștința răului, iar răul duce la înstrăinare, singurătate, frustrare și moarte.

 

Testul pe care Dumnezeu li l-a dat lui Adam și Evei a fost unul al loialității și al credinței. În ce fel ne confruntăm și noi astăzi cu teste asemănătoare? Cum servește Legea lui Dumnezeu drept o analogie a poruncii date în Geneza 2:16,17?

 

„16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci, după plăcere, din orice pom din grădină, 17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.””

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO