[luni, 29 martie] După chipul Creatorului

 

 

2. Biblia afirmă că Dumnezeu l-a creat pe om – parte bărbătească și parte femeiască – „după chipul Său” (Geneza 1:127). Pe baza acestei idei, răspunde la următoarele întrebări:

 

Ce înseamnă faptul că Dumnezeu ne-a creat după chipul Său? În ce fel suntem noi „după chipul Său”? 

 

Potrivit raportului din Geneza, a mai făcut Dumnezeu și altceva „după chipul Său”, în afară de om? Dacă nu, ce ne spune aceasta despre statutul nostru unic, spre deosebire de restul creației de pe pământ? Ce lecții putem extrage din această diferență? 

 

Ce altceva se mai poate găsi în raportul despre crearea omului care diferențiază rasa umană de tot ceea ce Domnul mai crease? Vezi Geneza 2:7,18-25.

 

Deși trebuie să vorbim despre Dumnezeu în termeni omenești, nu trebuie să uităm că El este o ființă spirituală (Ioan 4:24), cu însușiri divine. Tot ce putem spune este că, în natura noastră fizică, mintală și spirituală, noi Îl reflectăm într-un anumit mod pe Creatorul nostru, oricât de multe lucruri despre El rămân încă învăluite în mister, cel puțin pentru noi. Cu toate acestea, Biblia subliniază aspectul spiritual și pe cel mintal al ființei noastre. Noi putem dezvolta și îmbunătăți aceste aspecte. Ceea ce face posibilă o relație dătătoare de viață cu Dumnezeu este unicitatea minții noastre, ceva ce nimic din restul creației lui Dumnezeu de pe pământ pare să nu fie în stare să facă.

 

Atât bărbații, cât și femeile împărtășesc privilegiul de a fi făcuți după chipul lui Dumnezeu. În crearea lor nu există niciun indiciu al inferiorității unuia față de celălalt. Dumnezeu Însuși i-a făcut din același material. Dumnezeu i-a făcut pe amândoi egali din start și i-a așezat împreună într-o relație specială cu El. Amândoi au avut aceeași ocazie de a-și dezvolta caracterul dat de Dumnezeu într-un mod în care avea să-I aducă slavă lui Dumnezeu.

 

„Dumnezeu personal i-a dat lui Adam un tovarăș. El i-a făcut ajutorul «potrivit pentru el», un ajutor care să-i corespundă, unul care era potrivit să fie tovarășul său și care putea fi una cu el în iubire și simpatie. Eva a fost creată dintr-o coastă luată de la Adam, aceasta însemnând că ea nu trebuia să-l controleze, să-l stăpânească pe el, care era capul, dar nici să fie călcată în picioare ca fiind inferioară, ci să stea lângă el ca fiind egali, să fie iubită și ocrotită de el.” — Ellen G. White, „Patriarhi și profeți”, p. 46.

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO