[sâmbătă, 20 martie] Renașterea planetei Pământ

 

 

Text de memorat:

 

Isaia 65:17

„Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou; aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute şi nimănui nu-i vor mai veni în minte”.

 

Într-o zi, după ce a citit o carte despre astronomie, un băiat de doisprezece ani a refuzat să mai meargă la școală. Mama l-a dus pe băiat la medic, iar acesta l-a întrebat:

 

– Billy, de ce nu mai vrei să înveți și să mergi la școală?

 

– Pentru că am citit într-o carte de astronomie că soarele va arde într-o zi și întreaga viață de pe pământ va dispărea. Mama, în plină isterie, a strigat:

 

– Nu e treaba ta asta! Nu e treaba ta!

 

Doctorul a zâmbit și a spus:

 

– Dar, Billy, nu trebuie să te îngrijorezi, pentru că, până se vor întâmpla lucrurile acestea, tu vei fi mort de mult!

 

Bineînțeles, o parte a problemei este aceasta: până la urmă, toți vor muri. Din fericire, existența noastră nu trebuie să se termine odată cu moartea. Dimpotrivă, ne-a fost oferită viață – viața veșnică – într-o lume reînnoită.

 

 

Studiu la rând

 

Biblia: Amos 4 – Obadia 1  

1. Pentru ce este sfătuit Israel să se pregătească?
2. În ce fuseseră prefăcute judecata și roada dreptății?
3. Ce și unde vor căuta oamenii, umblând istoviți, fără să găsească?
4. Ce reproșuri i se fac Edomului, prin expresia: „Nu trebuia să…”?

 

Ellen G. White, „Evanghelizare”: Vizitele din casă în casă

5. Ce trebuie făcut pentru categoriile de oameni la care nu se poate ajunge prin adunările publice?

 

 

Plan de discuții

 

1) Profeții remarcabile despre ceruri noi și pământ nou

a) Isaia 65:17 – prima mențiune din Scripturi

b) Isaia 66:22-23

i) Care este semnificația promisiunii Domnului că cerurile noi și un pământ nou vor rămâne?

ii) Ce încurajare găsiți în promisiunea că urmașii noștri și numele nostru vor rămâne? 1 Corinteni 13:12, Ioan 3:16

iii) De ce este Sabatul un timp important de închinare chiar și pe un pământ nou? Geneza 2:1-3, Apocalipsa 14:6-7, Psalmul 95:6-7a etc.

c) Isaia 66:24 Am putea dori ca acest verset să fie omis. Nu este o scenă plăcută. De ce a inclus profetul Isaia această revelație de la Domnul?

d) Cât timp va exista această scenă de distrugere? Să găsim un răspuns la această întrebare în alte profeții despre ceruri noi și pământ nou. 2
Petru 3:10-13, Maleahi 4:1-3, Apocalipsa 21:1-5

e) De ce este un pământ nou în care neprihănirea trăiește o veste atât de bună pentru viața noastră de astăzi?

f) La ce mai aștepți cu nerăbdare în pământul făcut nou?

 

2) O lucrare de făcut înainte de renașterea planetei pământ

a) Isaia 66:18-21 Ai observat rămășița lui Dumnezeu pe vremea profetului Isaia a fost chemat să-și declare slava Sa printre neamuri? Cât de bine și-au îndeplinit misiunea?

b) Cum a fost îndeplinită această profeție de către ucenicii lui Isus și, de asemenea, de către urmașii Săi de-a lungul veacurilor? Luca 10:1-2,
Fapte 1:8, Fapte 8:1-5, Fapte 17:1-6, Matei 28:19-20

c) Domnul a dezvăluit prin profetul Isaia că și neamurile vor fi aleși pentru a fi preoți și leviți. Isaia 66:21 Când s-a împlinit acea profeție? 1 Petru 2:9-10 (vezi și Galateni 3:28-29, Coloseni 3:1-3, 9-11)

d) Ce părere aveți despre a face parte dintr-o generație aleasă, o preoție regală, o națiune sfântă, poporul special al lui Dumnezeu?

e) Care sunt câteva modalități prin care putem declara laudele Aceluia care ne-a chemat din întuneric în lumina Lui minunată?

f) O mare mulțime de pe pământ încă nu știe adevărul despre un Creator și Răscumpărător care îi iubește cu o dragoste nemăsurată, infailibilă. Care este cel mai bun mod de a le împărtăși acest adevăr care schimbă viața?

 

 

Cursuri pentru sănătate spirituală pe SOLASCRIPTURA.RO